Warehouse Management (โปรแกรมบริหารคลังสินค้า)

         ณ ปัจจุบัน อุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศเติบโตไปมาก และมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การดำเนินงานด้านโกดังสินค้าแทบจะเป็นส่วนหลักของการบริหารงาน แม้แต่ อุตสาหกรรมขนาดกลางก็หลีกเลี่ยงการบริหารสินค้าหรือวัสดุภายในระบบธุรกิจไม่ได้ เทคโนโลยีจึงเป็นหนึ่งในตัวช่วยและกุญแจสำคัญในการช่วยบริหารหรือพัฒนาระบบอุตสาหกรรม และอำนวยความสะดวกให้แก่หลักการทำงานของระบบธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับของเข้า จัดโซน แตกหน่วยย่อยของสินค้า การโอนย้าย การเบิกจ่ายออก โดยกระบวนการเหล่านี้สามารถเรียกออกมาเป็นรายงานแบบ Real Time


จุดเด่นของโปรแกรม

 • จัดทำระบบ WMS ให้อยู่ในรูปแบบของ On-Cloud เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง สามารถใช้งานระบบได้จากทุกที่ และรองรับการใช้งานในรูปแบบ Multi-Warehouse Locations และ Multi-User Levels.

 • สามารถทำงานร่วมกับ ระบบ Barcode และ RFID ได้อย่างง่ายดาย และช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานดังกล่าว

 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ ERP ขององค์กรเดิม และสามารถต่อยอดระบบได้ด้วยตนเอง เช่น การพัฒนารายงานในรูปแบบที่ต้องการได้เอง หรือการสร้าง web application หรือ Dashboard ในรูปแบบที่ต้องการได้เอง

 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และการดำเนินงาน ด้วยการเลือกใช้บริการเป็นรายเดือน โดยสามารถเลือกค่าใช้จ่าย ตามพื้นที่ ความเร็วในการทำงาน และปริมาณพื้นที่ข้อมูลที่ใช้งานได้


ส่วนงานหน้าร้าน

 • เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ง่ายและรวดเร็ว

 • นำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีทั้งภาพและเสียงผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และมือถือ เพื่อขายให้กับลูกค้า

 • แสดงจำนวนของ “สินค้าที่ระบุ” ที่พร้อมขายและมีภายในคลังทุกแห่ง ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และเป็นข้อมูลในปัจจุบันที่สุด

 • เมื่อสั่งสินค้าผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์หรือมือถือ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังคลังสินค้าที่ต้องการ และทำให้จัดของได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

 • โปรแกรมแสดงสินค้าทางเลือกหรือสินค้าทดแทนให้กับลูกค้า เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เสริมสร้างยอดขาย และรักษาฐานลูกค้า

 • จดจำกลุ่มสินค้าที่ลูกค้าซื้อ เพื่อทำการเลือกนำเสนอสินค้าในกลุ่มประเภทเดียวกัน เมื่อลูกค้าเข้าระบบครั้งต่อไป จะมุ่งเน้นแสดงสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขายก่อน

ส่วนงานคงคลัง

 • นำ “อุปกรณ์ RFID” เข้ามาใช้ในคลังสินค้า เพื่อใช้ติดตามสถานะและการตรวจนับตัวสินค้าในคลังสินค้าทุกแห่ง

 • ใช้อุปกรณ์ “ปืนอ่าน RFID” ช่วยให้การตรวจนับสินค้าได้อย่างความรวดเร็วและแม่นยำ

 • มีการใช้ระบบเครือข่ายแบบเข้ารหัส เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างคลังและสำนักงานหลัก

 • รองรับสินค้าคงคลังหลายแห่งได้ โดยเชื่อมต่อเป็นฐานข้อมูลเดียวกันทั้งหมด

 • สามารถแบ่งพื้นที่ในแต่ละคลังสินค้าย่อยได้เอง โดยระบุพื้นที่ย่อยได้หลายระดับ เช่น  โซน ล็อกที่ ชั้นที่ เป็นต้น

 • ตัวระบบสามารถทำงาน “รับของเข้าคลัง” ควบคู่ไปกับ “ระบบขายหน้าร้านเดิม”

 • สามารถจัดสินค้านำส่งตาม “ใบสั่งซื้อที่ออกโดยระบบเดิม” จากทางหน้าร้านได้

 • สามารถรับสินค้าเข้าคลัง โดยใช้ข้อมูลจาก “ใบสั่งซื้อของระบบเดิม” ได้

 • สามารถรู้ “อายุสินค้า” ในคลังสินค้าได้

 • สามารถรู้ถึง “สินค้าศูนย์หายและชำรุด” ได้


รายงาน

 • รายงานสรุปการเคลื่อนไหวสินค้าในแต่ละคลังสินค้า โดยเลือกแบบเฉพาะเจาะจง กลุ่ม รายการ และตามช่วงเวลาได้อย่างง่ายดาย

 • รายงานวิเคราะห์ ความเคลื่อนไหว แยกส่วนของ สินค้าเข้าคลัง และสินค้า ที่ส่งออกจากคลังสินค้า ได้ทั้งแบบแยกคลัง และแบบรวม

 • รายงานวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว ทั้งส่วนของสินค้าเข้าคลังและสินค้าที่ส่งออกจากคลังสินค้า ซึ่งโปรแกรมแสดงผลได้ทั้งแบบแยกคลังและแบบรวม

 • รายงานสินค้าคงคลัง พร้อมแสดงอายุของสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า

 • รายงานสินค้าชำรุดหรือหายของแต่ละคลัง โดยแสดงผลอย่างรวดเร็วและเป็นข้อมูลในช่วงเวลาปัจจุบันที่สุด

 • แสดงข้อมูล “ปริมาณความเคลื่อนไหวของสินค้าในคลังตามช่วงเวลา” ในรูปแบบของกราฟ เพื่อแสดงถึง ช่วงเวลาไหนของวัน โซนไหนในคลังสินค้า มีความเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใด โดยสามารถเลือกดูแบบเฉพาะเจาะจงได้ตามต้องการ

 • รายงานวิเคราะห์ ความเคลื่อนไหว แยกส่วนของ สินค้าเข้าคลัง และสินค้า ที่ส่งออกจากคลังสินค้า ได้ทั้งแบบแยกคลัง และแบบรวม