แนวโน้มทั้ง 7 ที่ผู้ผลิตจำเป็นต้องรับรู้

” แนวโน้มทั้ง7ของระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าที่ผู้ผลิตจำเป็นต้องรับรู้ “


ในปี 2023 ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่ามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ที่คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป  ช่วยหนุนการเติบโตของภาคการค้าระหว่างประเทศ ทั้งยังได้รับปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว ช่วยกระตุ้นความต้องการอุปโภคบริโภคสินค้า ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของภาคการผลิต ขณะที่การลงทุนในประเทศยังได้แรงหนุนจากการพัฒนาโครงการในนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และความพร้อมของห่วงโซ่อุปทานในภาคการผลิตสำคัญของไทย อาทิ ยานยนต์ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม รวมถึงการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลก และที่สำคัญ คือ การเติบโตต่อเนื่องของธุรกิจการค้าออนไลน์ ปัจจัยข้างต้นจูงใจให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า เพื่อรองรับอุปสงค์ที่มีทิศทางเติบโตต่อเนื่องในระยะข้างหน้า วันนี้ทาง EASETRACK จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ แนวโน้มทั้ง7ของระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าที่ผู้ผลิตจำเป็นต้องรับรู้กัน

ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และตลาดยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ในปีที่แล้ว เราได้รวบรวมรายชื่อแนวโน้มใหม่และที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งผู้จำหน่ายเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ในคลังสินค้ามีแนวโน้มที่จะเผชิญในปี 2023 มีดังนี้

  1. การขาดแคลนแรงงานยังคงผลักดันการเติบโตในตลาดระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ
  2. ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทานยังคงควบคุมการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
  3. การเพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์บริการ
  4. ความต้องการ Internet of Things (IoT) ที่มากขึ้น และการผสมผสานเทคโนโลยีอัตโนมัติในคลังสินค้าที่กว้างขึ้น
  5. ความต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น
  6. ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นในพื้นที่เล็กๆ
  7. อายุการใช้งานที่ยืนยาวของหุ่นยนต์คลังสินค้า

แนวโน้มที่ 1: การขาดแคลนแรงงานยังคงผลักดันการเติบโตในตลาดระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ


การจะใช้เม็ดเงินลงทุนจำนวนมากกับระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ถือเป็นกำแพงขนาดใหญ่ในการจะตัดสินใจ  แต่เนื่องจากตัวระบบฯ ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าแรงงานมนุษย์ อีกทั้งแรงงานมนุษย์เองที่มีข้อจำกัด และยังคงมีความขนาดแคลน  ผลตอบแทนที่มากขึ้นนี้จะทำให้ตลาดอยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยม พร้อมที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีข้างหน้า เพื่อให้บรรลุการเติบโตนั้น เราจะต้องสามารถขยายขนาดผลผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  ซึ่งการปรับเพิ่มขนาดผลผลิตก็คือความท้าทายอย่างหนึ่ง แต่ตัวช่วยก็มี โดยเราสามารถว่าจ้างกลุ่มบริษัทฯที่มีความสามารถพิเศษทางด้านผลิตภัณฑ์สินค้าอัตโนมัติเหล่านี้ ซึ่งคอยให้ความร่วมมือเราอยู่

แนวโน้มที่ 2: ปัญหาด้านห่วงโซ่อุปทาน ยังคงควบคุมการเติบโตอย่างต่อเนื่อง


แม้ว่าห่วงโซ่อุปทานยังคงเป็นปัญหาอยู่ ความผันผวนในความพร้อมของส่วนประกอบต่างๆ กำลังลดลง การบรรเทานี้ได้นำมาซึ่งความสามารถในการคาดการณ์ที่จำเป็นมากเพื่อให้สามารถคาดการณ์ได้ดีขึ้น แม้จะบรรเทาลงเล็กน้อย แต่แนวโน้มนี้ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังคงได้รับวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อความต้องการและวัตถุดิบเองก็ยังขาดแคลนอยู่มาก ซึ่งปัญหานี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปอีกตลอดปี 2023 วิธีหนึ่งในการแก้ปัญหา คือการร่วมมือกันของบริษัทที่ให้บริการทางด้านห่วงโซ่อุปทานที่มีศักยภาพที่ดีเข้าด้วยกัน ซึ่งความแตกต่างของผู้ให้บริการดังกล่าวนี้จะเป็นแหล่งข้อมูลเชิงลึก ที่ช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขายหลากหลายราย ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ผลิตในระหว่างกระบวนการผลิตได้

แนวโน้มที่ 3: การเพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์บริการ


เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานยังคงควบคุมการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง การลดอุปสรรคในการเข้าสู่เทคโนโลยีประเภทนี้จึงเป็นหนทางสำคัญที่ทางอุตสาหกรรมกำลังต่อสู้กลับ หากนี่ไม่ใช่ทิศทางที่ได้พิจารณามา มันอาจจะคุ้มค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้การเติบโตเกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น

แนวทางปฏิบัติในการให้เช่าหุ่นยนต์แก่ลูกค้าแทนการใช้สัญญาขายโดยตรงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับอุตสาหกรรม แต่อัตราเงินเฟ้อทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าประเมินการใช้จ่ายใหม่อีกครั้ง นอกจากการประหยัดต้นทุนแล้ว ความยืดหยุ่นที่ตัวเลือกนี้มอบให้ ยังน่าดึงดูดสำหรับลูกค้าใหม่ และลดภาระของผู้ใช้ในการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ ข้อเสียของตัวเลือกนี้ ที่ผู้ให้บริการหลายรายไม่ได้พิจารณาตั้งแต่เนิ่นๆ เพียงพอก็คือ ระบบโลจิสติกส์ที่ใช้จัดการสินค้าที่ต้องการรวมถึงการซ่อมแซมและการส่งคืน

น่าเสียดายที่เมื่อมีการเช่า ผู้ใช้อาจไม่ได้ใส่ใจมากนักเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะมีอายุการใช้งานยืนยาวเมื่อเทียบกับตอนที่เป็นเจ้าของเอง หากไม่มีโปรแกรมการซ่อมแซมและส่งคืนที่เข้มงวด การรักษาลูกค้าให้พร้อมและใช้งานได้ จะกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น เมื่อพิจารณาตัวเลือกนี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคู่ค้าที่สามารถช่วยคุณจัดการการดูแลหลังการขายเพื่อให้บริการนี้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

แนวโน้มที่ 4: ความต้องการ IoT ที่มากขึ้น และการผสมผสานเทคโนโลยีอัตโนมัติของคลังสินค้า

ด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีต่างๆ ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองงานของลูกค้าเสร็จสมบูรณ์ ได้แก่:

  • หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR)
  • รถนำทางอัตโนมัติ (AGV)
  • หุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานหรือโคบอท
  • โดรนโกดัง
  • ระบบสายพานลำเลียง
  • อุปกรณ์เสริมเฉพาะสำหรับ AMR และ AGV

แต่ละตัวเลือกเหมาะสำหรับความต้องการที่เฉพาะทาง ดังนั้นหากคุณเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหนึ่งมากกว่าอีกเทคโนโลยีหนึ่ง คุณก็น่าจะผสมผสานให้เข้ากับเทคโนโลยีที่คุณไม่คุ้นเคยได้ มีสองตัวเลือกเพื่อให้แน่ใจว่ามีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณ:

  1. การสร้างโซลูชันระบบอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบของคุณเอง ซึ่งรวมถึงโซลูชันด้านหุ่นยนต์ที่หลากหลาย
  2. การซื้อโซลูชันอื่นๆ ที่มีจำหน่ายทั่วไปและรวมเข้ากับระบบของคุณ

แม้ว่าทั้งสองทางเลือกจะมีข้อดีต่างกัน แต่ก็มีอุปสรรคที่ต้องข้ามผ่านด้วยเช่นกัน

เมื่อสร้างโซลูชันที่สมบูรณ์ของคุณเองด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่หลากหลาย คุณมั่นใจได้ว่าระบบของคุณได้รับการออกแบบให้ทำงานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน ข้อเสนอนี้น่าดึงดูดใจเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าของคุณ เนื่องจากช่วยลดความกังวลเรื่องปัญหาความไม่เข้ากัน แต่มันอาจเป็นเรื่องยากหากบริษัทของคุณเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติประเภทใดประเภทหนึ่งมากกว่าประเภทอื่น หากคุณต้องการสร้างโซลูชันที่บริษัทของคุณเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ การร่วมมือกับบริษัทภายนอกที่ให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาถือเป็นตัวเลือกที่ดี เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ค่อนข้างใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณมองหาบริษัทที่มีชื่อเสียงซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนี้

ตัวเลือกที่มีจำหน่ายทั่วไปช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของบริษัทอื่นๆ ได้ ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องแยกโฟกัสและออกแบบองค์ประกอบเพิ่มเติมสำหรับระบบของคุณ เมื่อดำเนินการตามเส้นทางนี้ การรวมเข้ากับระบบที่จัดตั้งขึ้นแล้วอาจทำได้ยากขึ้น และด้วยห่วงโซ่อุปทานที่เป็นอยู่ ความพร้อมของผลิตภัณฑ์อาจเป็นปัญหาได้

ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใด เทคโนโลยีที่หลากหลายมากขึ้นทำให้ความต้องการให้แน่ใจว่าทุกอย่างทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับลูกค้าของคุณ วิธีแก้ปัญหานี้คือการเพิ่มจำนวนเซ็นเซอร์บนบอทเพื่อให้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการตรวจสอบสำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ให้ข้อมูลที่ลูกค้าต้องการและคู่ค้าพร้อมที่จะช่วยคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความต้องการ IoT ของลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างแท้จริง

แนวโน้มที่ 5: ความต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น

เมื่อจำนวนบอทในโรงงานเพิ่มขึ้น ความจำเป็นในการปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยก็เพิ่มขึ้น การมุ่งเน้นที่เปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเข้ารับหน้าที่ในขั้นตอนงานที่ต้องใช้แรงงานมาก และเสริมงานฝีมือมากขึ้นสำหรับผู้คน เป็นหนึ่งในวิธีที่อุตสาหกรรมกำลังช่วยต่อสู้กับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ซึ่งหมายความว่า วันที่ต้องขังหุ่นยนต์ไว้ในกรงและอยู่ห่างจากมนุษย์กำลังจะสิ้นสุดลง

แม้ว่า OSHA และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ทั่วโลกจะพัฒนามาตรฐานเฉพาะในด้านนี้ช้า แต่การมีหุ่นยนต์ที่ปลอดภัยในการทำงานกำลังกลายเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับผู้ให้บริการ ความต้องการอยู่ใกล้พนักงานทำให้ความต้องการเซ็นเซอร์ในบอทเพิ่มขึ้น การเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในตัว และประสิทธิภาพในการมองเห็นของคอมพิวเตอร์ที่ดีขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าการชนกันและอุบัติเหตุอื่นๆ จะไม่เกิดขึ้นเมื่อทำงานกับธรรมชาติของมนุษย์ที่คาดเดาไม่ได้ หากประวัติศาสตร์สอนเราเกี่ยวกับการควบคุมหน่วยงานต่างๆ การบาดเจ็บสาหัสอาจนำไปสู่ค่าปรับจำนวนมากสำหรับผู้ใช้อุปกรณ์ ดังนั้นการสร้างหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มต้นจึงอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ในระยะยาว

แนวโน้มที่ 6: ทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นในพื้นที่เล็กๆ

แม้ว่าจะมีสัญญาณของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ พื้นที่คลังสินค้าก็คาดว่าจะยังคงอยู่ในระดับพรีเมี่ยมหรือระดับที่ดีมากในปีหน้า ซึ่งหมายความว่ายังคงต้องใช้ทุกตารางฟุตสำหรับลูกค้า พื้นที่ที่เข้มงวดมากขึ้นหมายความว่าเทคโนโลยีที่ใช้งานต้องมีการออกแบบเริ่มต้นที่อย่างรอบคอบ และเมื่อสิ่งต่างๆ มีขนาดเล็กลง มักจะหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ผู้ให้บริการทุกรายจะพร้อมที่จะรับมือ

การตัดสินใจตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อเจาะลึกตัวเลือกการออกแบบที่เตรียมโซลูชันของคุณสำหรับการทำงานในพื้นที่ตารางฟุตที่เล็กลงเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการก้าวนำหน้าคู่แข่ง หากไม่มีความเชี่ยวชาญภายในองค์กรเพื่ออุทิศเวลาให้กับแนวโน้มนี้ แสดงว่าทรัพยากรภายนอกก็ต้องพร้อมใช้งาน ทรัพยากรที่ดีที่สุดคือทรัพยากรที่ไม่เพียงช่วยคุณในการวางแผนการออกแบบเบื้องต้นเท่านั้น แต่ยังช่วยคุณได้ตลอดขั้นตอนการผลิต เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมสำหรับประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้น

แนวโน้มที่ 7: อายุการใช้งานที่ยืนยาวของหุ่นยนต์คลังสินค้า

ข้อกำหนดด้านความรวดเร็วในการดำเนินการกลายเป็นมาตรฐานในระบบอัตโนมัติของคลังสินค้า ซึ่งหมายความว่าต้องมีเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด ปัจจัยบางประการที่ส่งผลต่อแนวโน้มนี้ ได้แก่ การจัดเก็บพลังงานที่ดีขึ้น การออกแบบที่เข้มงวดและการทดสอบภาคสนาม กระบวนการผลิตที่ทำซ้ำได้ง่าย และบริการหลังการขายที่สามารถบริหารจัดการได้

ดูเหมือนว่าทั้งหมดนี้เป็นวิธีที่ชัดเจนในการรับรองความน่าเชื่อถือ แต่การทดสอบที่ไม่เพียงพอสามารถอธิบายถึงความล้มเหลวต่างๆ ในภาคสนามได้ และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากขาดความพยายาม แต่เกิดจากการขาดความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทั้งหมดที่สามารถนำไปสู่ความล้มเหลวเมื่อหุ่นยนต์อยู่ในภาคสนาม เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อก้าวนำหน้าคู่แข่ง วิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะปัญหาเหล่านี้คือการสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับบริษัทต่างๆ ที่คุณสามารถว่าจ้างบุคคลภายนอกในงานนี้ได้ ความร่วมมือเหล่านั้นควรอยู่กับบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบของคุณจะพบปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นในภาคสนาม

แม้ว่าจะมีการทดสอบจำนวนมากเกินไป ในบางจุด หุ่นยนต์อาจจะล้มเหลวในงาน อีกวิธีหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ของคุณใช้งานได้นานขึ้นคือ การมีข้อเสนอบริการหลังการขายที่ดี เพื่อให้คุณสามารถรักษาลูกค้าของคุณไว้ได้ นี่เป็นพื้นที่ที่ดีเยี่ยมสำหรับการจ้างบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีบริษัทที่เป็นพันธมิตรด้วยอยู่แล้วสำหรับความต้องการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหลือของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขามีความรู้ในการจัดการการซ่อมแซมของคุณโดยไม่ทำให้ลูกค้าของคุณทำงานช้าลง

การก้าวไปข้างหน้าของอุตสาหกรรม

ด้วยแนวโน้มอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติในคลังสินค้ามากมายที่จะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าในธุรกิจของคุณ จึงอาจเป็นเรื่องยากที่จะมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มทั้งหมดพร้อมกัน โชคดีที่คุณสามารถเลือกจัดการกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าจะให้ข้อได้เปรียบที่ดีที่สุดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกมุ่งเน้นเทรนด์ระบบอัตโนมัติในคลังสินค้าแบบใด การมีพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนั้นอาจเป็นองค์ประกอบสำคัญในความสำเร็จของคุณได้

ที่ EASETRACK เรามีประสบการณ์ในการทำงานในอุตสหากรรมคลังสินค้ามากกว่า10ปี ดังนั้นเมื่อคุณต้องการใครสักคนที่มีประสบการณ์ เราก็พร้อมที่จะช่วยนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จที่ดีที่สุดทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ได้โปรดติดต่อเรา ให้เราเป็นผู้ช่วยในการทำงานของคุณ

ที่มา: www.plexus.com

แปลโดย: SRP

Share to everyone