ระบบยืดหยุ่น สะดวกต่อการใช้งาน ข้อมูลแสดงผลเป็นปัจจุบัน รองรับการเชื่อมต่อ Barcode และ RFID

        ระบบบันทึกเวลา ด้วยการเรียนรู้และจดจำใบหน้า (AI) ที่ทันสมัย และคุ้มค่าการลงทุนที่มากสุด

        ระบบบริหารจัดการโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ครบครัน ยืดหยุ่น และทันสมัย ในค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า