โปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า (W.M.S)
เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารธุรกิจ
Image is not available
Image is not available
Smart Forklift Small Pallet
ติดตามและเรียกดูสถานะของแท่นวางและรถยกในกระบวนการ
Image is not available
ติดตามและเรียกดูสถานะของแท่นวางและรถยกในกระบวนการ
Smart Forklift Small Pallet
Arrow
Arrow
Slider

        ระบบยืดหยุ่น สะดวกต่อการใช้งาน ข้อมูลแสดงผลเป็นปัจจุบัน รองรับการเชื่อมต่อ Barcode และ RFID

        ระบบบันทึกเวลา ด้วยการเรียนรู้และจดจำใบหน้า (AI) ที่ทันสมัย และคุ้มค่าการลงทุนที่มากสุด

        ระบบบริหารจัดการโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ครบครัน ยืดหยุ่น และทันสมัย ในค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่า