โปรแกรมบริหารจัดการเงินเดือนพนักงาน

ระบบเงินเดือนอัจฉริยะ (The Intelligent Payroll System) คือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อจัดการบัญชีเงินเดือน รวมถึงการคำนวณและนำส่งภาษีและประกันสังคม สำหรับบริษัทหรือองค์กรที่มีการหมุนเวียนงานหรือเงินเดือนที่แตกต่างกันในแต่ละเดือน ระบบนี้สามารถจัดการกับการคำนวณเงินเดือนและภาษี อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีการย้ายแผนกหรือมีรายได้ต่างกันในแต่ละเดือน ด้วยการพัฒนาระบบที่ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการและข้อกำหนดของแต่ละองค์กร ระบบยังมีรายงานรายละเอียดต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบต่างๆ ตามแผนก รายบุคคล และสรุปตลอดเวลา

โปรแกรมทำเงินเดือน ใช้ Easetrack payroll

บอกลากับ วันทำเงินเดือนที่น่าปวดหัว มาพบกับ โปรแกรมทำเงินเดือน ที่ถูกต้องและตรงเวลา

ให้คุณทำเงินเดือนได้ถูกต้อง และ รวดเร็ว

คำนวณ OT, เบี้ยขยัน, การลา อัตโนมัติ

สลิปเงินเดือนออนไลน์ ยื่น ภงด.1, ประกันสังคม, อื่นๆ

จุดเด่นของ โปรแกรมเงินเดือน

Payroll ช่วยให้คุณประหยัดเวลา

รองรับบริษัทรายย่อย

รองรับระบบภาษี

สนับสนุนการจัดการหลายแผนก

รองรับการจ่ายเงินเดือนแบบรายวัน รายเดือน

สามารถปรับแต่งแผนก ส่วนต่างๆ ในองค์กรได้

รองรับการคำนวณการทำงานล่วงเวลา

คุณสมบัติของโปรแกรม

โปรแกรมนี้สามารถรองรับหลายบริษัทภายในโปรแกรมเดียว รวมถึงบริษัทในเครือด้วย

โปรแกรมสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างสำนักงานใหญ่และบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือ

พนักงานสามารถโอนย้ายระหว่างแผนกและบริษัทได้

ระบบรองรับเงินเดือนรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และรายปี

การตั้งค่าพื้นฐาน

ตั้งค่ารหัสแผนกได้สูงสุด 99 รหัส

เรียงลำดับ/เลือกรายชื่อพนักงาน: เรียงตามรหัส, แผนก, ชื่อ

จัดการการย้ายแผนก: สะดวกรวดเร็ว รองรับหลายสถานที่

กำหนดประเภทการลา: ปรับแต่งระยะเวลา รองรับลางานระยะยาว

เก็บข้อมูลพนักงาน: ใช้คำนวณภาษี เงินสะสม ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เลือกประเภทพนักงาน: รายวัน สัญญาจ้าง รายเดือน

ดูข้อมูลลา: ย้อนหลัง รองรับพนักงาน 99,999 คน

รองรับการจ้างพนักงานเก่า

โปรแกรมเงินเดือน ที่เหมาะกับธุรกิจยุคใหม่

ให้เจ้าของธุรกิจมีเวลาดูแลพนักงานและบริหารธุรกิจได้อย่างเต็มที่ ด้วยระบบเงินเดือนที่คำนวณตัวเลขให้อัตโนมัติ ประหยัดเวลาทำจ่ายเงินเดือน และจัดการด้วยตนเองได้ทุกที่

ตั้งโอทีล่วงหน้าอัจฉริยะ

กำหนดภาษีและประกันสังคม

กองทุนบำเหน็จบำนาญ

รายงานส่งออกข้อมูล

สลิปเงินเดือนดิจิตอล

ระบบการลาอัจฉริยะ