ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System, WMS)

ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System, WMS)

ระบบ WMS คืออะไร ทำไมธุรกิจที่มีคลังสินค้า “ต้องมี”

ในยุคปัจจุบันที่เรารายล้อมไปด้วยอุปกรณ์ดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และ internet ความเร็วสูง
ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมากมายด้วยสิ่งที่เรียกว่า “โปรแกรม” ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโปรแกรมบริหารคลังสินค้า หรือ Warehouse Management System หรือเรียกสั้นๆกันอย่างติดปากว่า ระบบ WMS

ซึ่งเป็นระบบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารระบบคลังสินค้า ที่รับสินค้า เก็บสินค้า และกระจายสินค้า ช่วยให้กระบวนการทำงานในคลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการทำงาน ความถูกต้อง การค้นหา ตรวจสอบข้อมูลสินค้าในระบบจัดการคลังสินค้าได้ถูกต้อง แม่นยำ ตามเงื่อนไขการทำงานของธุรกิจแต่ละบริษัทจึงช่วยลดปัญหาสินค้าสูญหาย

โปรแกรมคลังสินค้า

เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าและคงคลังในองค์กร การเลือกและใช้ระบบ WMS ที่ดีสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า การจัดส่ง และการควบคุมคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องที่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกระบบ WMS ที่เหมาะสมรวมถึง:

  1. ความเหมาะสมกับธุรกิจ: ระบบ WMS ควรเข้ากันได้กับลักษณะของธุรกิจของคุณ และรองรับความต้องการทางธุรกิจ เช่น คลังสินค้าแบบค้าปลีกหรือคลังสินค้าใหญ่โต, อุตสาหกรรมที่คุณทำธุรกิจ, และขนาดของสินค้าที่คุณจัดเก็บ
  2. การบริหารสินค้า: ระบบ WMS ควรช่วยในการจัดการสินค้าในคลังอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับสินค้า เปิดบิล, เลือกสินค้า, และการนับสต็อก
  3. การจัดส่งและขนส่ง: ระบบ WMS ควรสนับสนุนการจัดส่งและการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ข้อมูลและเอกสารที่จำเป็นตามที่ต้องการ
  4. การควบคุมสต็อก: ระบบควรช่วยในการตรวจสอบและควบคุมสต็อกสินค้า เพื่อลดความสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้า.
  5. ความคงสามารถในการติดตาม: ระบบควรสามารถติดตามสินค้าในคลังได้อย่างแม่นยำ ทราบทุกๆ คราวที่สินค้าถูกนำเข้าหรือส่งออก
  6. การอัพเกรดและการรองรับการเปลี่ยนแปลง: ระบบควรสามารถอัพเกรดและปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มหรือลดขนาดคลังสินค้า.
  7. การรองรับเทคโนโลยีที่เป็นอนาคต: ควรพิจารณาความเสถียรของผู้ให้บริการ WMS และความสามารถในการรองรับเทคโนโลยีที่เป็นอนาคต เช่น การใช้งานระบบรองรับ IoT, การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการใช้งานแผนภูมิและความปลอดภัยข้อมูล
  8. ระบบควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัย: การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและความปลอดภัยข้อมูลสำคัญเพื่อป้องกันการแฮ็กและการหยุดใช้งานไม่ได้
  9. การฝึกอบรมและสนับสนุน: ควรมีระบบฝึกอบรมและการสนับสนุนที่เพียงพอสำหรับพนักงานในการใช้ระบบ WMS อย่างมีประสิทธิภาพ

การเลือกและการปรับใช้ระบบ WMS ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณจะช่วยให้คลังสินค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียในกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าของคุณได้สำเร็จ

และในการ Implement ระบบ WMS ให้แก่ลูกค้าแต่ละรายนั้น โดยส่วนมากแล้วลูกค้าแต่ละธุรกิจนั้น จะมีความต้องการที่แตกต่างกันบ้างในบางส่วนงานจึงต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมจาก Standard ซึ่งถ้าท่านได้ใช้ซอฟท์แวร์ของคนไทยแล้ว แน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการ implement ย่อมมีราคาถูกกว่าซอฟท์แวร์ต่างประเทศอยู่มาก

ที่ EASETRACK ไม่ว่าความต้องการทางธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไร เราสามารถปรับเปลี่ยนดีไซน์ซอฟต์แวร์ให้ตอบโจทย์ของธุรกิจแต่ละรายอย่างไร้ข้อจำกัด ด้วยระบบซอฟต์แวร์ (Warehouse Management System) ติดตามตรวจสอบสถานะของสินค้าตลอดทั้งซัพพลายเชนได้ตลอดเวลาแบบเรียลไทม์ ทำงานได้ครอบคลุมไปถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชี ติอต่อสอบถามเราได้เลย ให้เราเป็นผู้ช่วยของคุณ

Share to everyone