การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานของบริษัทค้าปลีกรายยักษ์ของไทย

“บริษัทค้าปลีกรายยักษ์ของไทยเพิ่มประสิทธิภาพอีกขั้นของห่วงโซ่อุปทานทั้ง 224 สาขาขนาดใหญ่ทั่วประเทศ”

บริษัทค้าปลีกรายยักษ์ของไทยเพิ่มความสามารถอีกขั้นด้านการแข่งขันโลจิสติกส์ พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยการลงทุนระบบคลังสินค้าแบบ RFID ร่วมกับการติดตั้งโปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) ซึ่งได้รับการพัฒนาโปรแกรมร่วมกับ บริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด ที่ศูนย์กระจายสินค้าหลัก วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอีก 224 สาขาวางจำหน่ายขนาดใหญ่(Hyper Store) ทั่วประเทศ เพื่อวางแผนงานให้ครอบคลุม สอดคล้อง และลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่การรับเข้าสินค้าที่ส่งจากศูนย์กระจายสินค้า (DC) เข้ามายังสาขาเพื่อจำหน่ายสินค้า ทางสาขาจำหน่ายสินค้าเองยังสามารถทำการตรวจนับสต๊อกสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง ทำให้สาขาสามารถตรวจนับสินค้าได้บ่อยครั้งตามความต้องการ พร้อมกันนี้ ระบบ RFID ดังกล่าว สามารถทำงานร่วมกับระบบป้องกันการสูญหายของสินค้าในสาขา และรองรับการเตรียมความพร้อมสู่การค้าในรูปแบบออนไลน์ที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งระบบ RFID ช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้าง่ายขึ้น เสริมความคล่องตัวในการค้นหา จัดเตรียม และจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

Share to everyone