การส่งออกด้วยเทคโนโลยี RFID ในยุค IOT

ผู้ผลิตในประเทศไทยมีมากกว่า 70 ราย และเป็นส่วนสำคัญในการลดขั้นตอนและต้นทุนในโซ่อุปทาน ไม่เพียงเท่านี้เท่านั้น เขายังเสริมความประสิทธิภาพในการส่งออกและจำหน่ายสินค้าให้ “ไม่พลาด” ทุกรายการ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตในโรงงานไปจนถึงการจัดส่งสินค้าให้คู่ค้าที่สำคัญ โดยการใช้เทคโนโลยี RFID ร่วมกับโปรแกรมที่พัฒนาโดยบริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงาน เช่นการบรรจุสินค้าลงกล่อง โดยเฉพาะเมื่อมีจำนวนสินค้ามากในแต่ละครั้ง การจัดสินค้าลงในกล่องตามรายการใบสั่งซื้อ โปรแกรมนี้จะช่วยให้กระบวนการแพ็คสินค้าเป็นไปอย่างคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดทรัพยากรแรงงานในการแพ็คสินค้าในแต่ละรอบ โดยใช้เพียงพนักงาน 1-2 คนต่อสายพาน เพื่อควบคุมและดูแลขั้นตอนการแพ็ค ทำให้สามารถบริหารเวลาในการจัดส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถติดตามสถานะของสินค้าที่จัดส่งไปยังปลายทางให้ได้อย่างละเอียดที่ระดับรายกล่องและจำนวนสินค้าในกล่องแต่ละชิ้น ทั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้สามารถวางแผนงานให้ครอบคลุมทั้งระบบโลจิสติกส์ในยุค IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

Share to everyone