Payroll System คืออะไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง

 

Payroll คืออะไร? หมายความว่าอย่างไร?

 

Payroll ในความหมายที่แท้จริง คือ รายชื่อพนักงานทั้งหมดที่ได้รับเงินจากบริษัท และยังหมายถึงจำนวนเงินทั้งหมดที่นายจ้างจ่ายให้กับพนักงาน ซึ่งถือเป็นขั้นตอนทางธุรกิจที่สำคัญ แต่ในความเป็นจริงนั้น การทำ Payroll มีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ที่มักสร้างความปวดหัวให้กับทีม HR อยู่เสมอ

การจัดทำระบบบัญชีเงินเดือนหรือ Payroll เกิดขึ้นจากความต้องการในการคำนวณการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงาน ซึ่งระบบนี้ทำการคำนวณรายรับและรายหักทุกรูปแบบ เช่น เงินโบนัส ค่าโอที และการหักภาษี และประกันสังคม เป็นต้น

โปรแกรม Payroll ทำให้การบริหารจัดการเงินเดือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว สามารถดึงข้อมูลย้อนหลังและปรับรูปแบบการจ่ายเงินได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจแต่ละประเภท ทั้งยังมีความสามารถในการส่งเงินเข้าบัญชีของพนักงานตามเวลาที่กำหนดโดยธนาคาร นั่นหมายความว่าปัญหาการจ่ายเงินเดือนล่าช้าหรือผิดพลาดจะลดลง

ระบบ Payroll ช่วยลดภาระงานที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องดำเนินการ และเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจ SME ที่มีจำนวนพนักงานไม่มาก การใช้ Payroll จะช่วยลดความซับซ้อนและทำให้การจัดการเงินเดือนเป็นเรื่องที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

 

 

ส่วนประกอบของ Payroll

ระบบการจ่ายเงินเดือนหรือ Payroll ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่างที่สำคัญเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบที่สำคัญของระบบ Payroll ประกอบด้วย:

  1. ข้อมูลพนักงาน (Employee Information): ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานแต่ละคน เช่น ชื่อ ที่อยู่,หมายเลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง เงินเดือน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย วันที่เริ่มงาน และข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ
  2. การเข้าเงิน (Time and Attendance): ข้อมูลเวลาที่พนักงานเข้า-ออกงาน ชั่วโมงการทำงาน การลา ลาพักร้อน และข้อมูลการทำงานอื่น ๆ ที่สามารถมีผลต่อการจ่ายเงิน
  3. การคำนวณเงินเดือน (Salary Calculation): การคำนวณเงินเดือนขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ชั่วโมงทำงาน รายได้พิเศษ หักเงินภาษี ประกันสังคม และประการอื่น ๆ ที่มีผลต่อรายได้ของพนักงาน
  4. การหักภาษี (Tax Deductions): การคำนวณและหักเงินภาษีเงินได้ และการส่งเงินภาษีถึงหน่วยงานทางภาษี
  5. การจ่ายเงิน (Payment): กระบวนการโอนเงินหรือการจ่ายเช็คตามรายได้ของพนักงาน
  6. รายงานและบัญชี (Reports and Accounting): รายงานเกี่ยวกับค่าจ้าง หักภาษี การทำงานโอที และข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง
  7. การปรับปรุงข้อมูล (Updates): การปรับปรุงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเงินเดือน ตำแหน่ง หรือข้อมูลอื่น ๆ ของพนักงาน
  8. การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance): การปฏิบัติตามกฎหมายการจ่ายเงินเดือน ปฏิบัติตามกฎหมายการทำงาน และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การบริหาร Payroll อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ธุรกิจทำการจ่ายเงินเดือนและปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาด, และสร้างความพึงพอใจในทีมงาน

 

 

ข้อดีของ Payroll

  1. สามารถเข้าถึงข้อมูลของพนักงานและทำเงินเดือนบนระบบออนไลน์จากที่ไหนก็ได้
  2. มั่นใจได้ในเรื่องความถูกต้องของเวลาเข้าออกงาน ลางาน ของพนักงาน
  3. ช่วยประหยัดเวลา HR ในการจัดการเรื่องของใบลาต่าง ๆ และยังลดการทำงานในหลาย ๆ ส่วนไปอีกด้วย
  4. พนักงานสามารถตรวจสอบสถานะต่าง ๆ ของตนเองได้ เช่น จำนวนวันลา การเข้าออกงาน รายละเอียดเงินเดือน เป็นต้น
  5. รองรับการทำงานผ่านทางระบบ Application Smart Phone ทั้ง Android/IOS
  6. ลดเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ HR เนื่องจากโปรเฟสชันแนลวันดูแลจบทุกขั้นตอน
  7. Software รองรับการพิมพ์ข้อมูลเงินเดือนออกสลิปรูปกระดาษ
  8. ป้องกันการรู้ข้อมูลเงินเดือนของพนักงานกันเอง

 

องค์กรไหนบ้างที่ควรมี Payroll

ในปัจจุบันมีโปรแกรม Payroll หลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ ผู้ประกอบการจึงสามารถเลือกโปรแกรมตามความเหมาะสมของธุรกิจและขนาดขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ก็สามารถใช้โปรแกรม Payroll ได้ เพราะโปรแกรม Payroll นั้นถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการทำเงินเดือนของบริษัท และยังเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากธนาคาร จากการถือบัญชีเงินเดือนอีกด้วย

 

ดังนั้นทุกท่านจะเห็นได้ว่าระบบ Payroll นั้นสำคัญต่อองค์กรและธุรกิจของท่านอย่างไร พวกเรา Easetrack ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการ Payroll System ให้กับองค์กรทุกขนาด หากสนใจ โปรแกรมระบบเงินเดือนอัจฉริยะ (I.P.S The Intelligent Payroll System) สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือ LINE OA ID : @896htylx (มี@) หรือ คลิกเพิ่มเพื่อนที่นี่ 

 

ขอบคุณที่มา : Kasikornbank

รูปภาพ : Freepik & pexels.com

 

Share to everyone