การปรับตัวของธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งทางกายภาพและทางการเงิน นี่คือวิธีที่คุณสามารถจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสได้

 

โลกได้เริ่มแสดงอาการความร้อนเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 โดยมีการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งชี้ว่า มีการเพิ่มขึ้นถึง 1.2 องศาเซลเซียส (หรือ 2.2 องศาฟาเรนไฮต์) ทั้งนี้ความร้อนเพิ่มขึ้นนี้จาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มนุษย์ปล่อยออกสู่อากาศ เนื่องจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตความร้อนและไฟฟ้าทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นในบรรยากาศ

 

หากเราไม่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุ่ชั้นบรรยากาศ สภาพภูมิอากาศของเราก็จะร้อนขึ้นกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรมถึง 4 องศาเซลเซียส แม้ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยรายปี แต่อุณหภูมิที่แท้จริงจะมีความแตกต่างขึ้นแต่ละปี ตัวอย่างเช่น ในปี 2010 คลื่นความร้อนในรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงกว่าปกติถึง 10 องศาเซลเซียส คลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นนี้ได้ทำให้คร่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่นคน

 

บทความนี้ Easetrack จะอธิบายถึงความเสี่ยงใหญ่ที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีต่อธุรกิจ และวิธีที่ธุรกิจสามารถลดผลกระทบของความเสี่ยงเหล่านั้นให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งเรียกว่า “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมีวิธีการและกลยุทธ์ที่ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจได้

 

 

ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศคืออะไร? – ความหมายและตัวอย่าง

 

ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศหมายถึงผลกระทบเชิงลบทางกายภาพและทางการเงินที่ภาวะโลกร้อนมีต่อธุรกิจ

 

Credit : forrester.com

 

ความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศไม่ใช่ปัญหา ‘ภายหลัง’ มันเป็นปัญหา ‘ตอนนี้’ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ยอดขายลดลง และขัดขวางการดำเนินงานทั่วโลก ต่อไปนี้เป็นประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ:

 

  • การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน: ในปี 2021 พายุไต้ฝุ่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในมาเลเซียส่งผลให้การผลิตในท้องถิ่นต้องหยุดชะงัก เนื่องจากมาเลเซียบรรจุเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่ที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ไต้ฝุ่นลูกนี้จึงทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์บางรายในสหรัฐฯ ต้องหยุดดำเนินการ
  • ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น: ในปี 2019-20 ไฟป่าที่มีต้นตอจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของออสเตรเลียได้ลามไปทั่วและเสียหายพื้นที่มากถึง 46 ล้านเอเคอร์ของที่ดิน ซึ่งส่งผลให้บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อช่วยเหลือในการฟื้นฟูจากความเสียหายที่เกิดขึ้น
  • ยอดขายลดลง: บริษัทสกีต้องอาศัยฤดูหนาวที่ยาวนานเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน สภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้นกำลังนำไปสู่ฤดูหนาวที่สั้นลงและฤดูร้อนที่นานขึ้น ทำให้ต้องมีการปรับตัวเข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อลดปริมาณรายได้ที่ประกอบด้วยฤดูกาลต่าง ๆ สำหรับธุรกิจ
  • การหยุดชะงักของการขนส่ง: แม่น้ำไรน์เป็นหนึ่งในทางการคมนาคมที่มีความสำคัญที่สุดในยุโรป ในไม่กี่ปีที่ผ่านมาปัญหาของความแห้งแล้งได้ทำให้ระดับน้ำลดต่ำลงอย่างมากในประวัติการณ์ สถานการณ์นี้ได้ทำให้บริษัทด้านเหล็กไม่สามารถขนส่งผลิตภัณฑ์ได้ และหยุดบริษัทท่องเที่ยวจากการล่องเรือในแม่น้ำ
  • การขาดแคลนอาหาร: ชาวนาในอิตาลีกำลังเผชิญกับความท้าทายของฤดูหนาวที่มีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ซึ่งทำให้น้ำที่มีจากแหล่งน้ำในพื้นท้องถิ่นไม่ได้ไหลมาเท่าที่ควร และแม่น้ำหลายแห่งกำลังแห้งลงในช่วงต้นฤดูร้อน คาดว่าการผลิตข้าวในประเทศนี้จะลดลงถึง 30% ส่วนประเทศปากีสถานและประเทศอื่น ๆ ก็ต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงยิ่งขึ้นเนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่ทำให้การเก็บเกี่ยวของพืชไม่เป็นไปตามฤดูมากขึ้น
  • ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ: เนื่องจากผลกระทบทางลบเหล่านี้ยังคงสูงขึ้น ความกดดันจากสาธารณชนเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลก็ได้เริ่มดำเนินการอย่างเร่งด่วน เช่นในปี 2022 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแผนที่กำหนดให้บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทุกแห่งรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ บริษัทที่ไม่มีส่วนร่วมในการรายงานคาร์บอนโดยสมัครใจในปัจจุบันต้องรับมือกับทั้งกระบวนการให้ข้อมูลอย่างเคร่งครัดและรักความเสี่ยงอย่างหลีดเลี่ยงไม่ได้

 

ประเภทและปริมาณความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่บริษัทเผชิญจะแตกต่างกันไปตามภาคส่วนและสถานที่ตั้ง

 

 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร?

 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อธุรกิจของคุณ หรือใช้โอกาสที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนสำคัญที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้กำลังมีผลกระทบต่อธุรกิจอยู่ในปัจจุบันและอาจส่งผลต่ออนาคตได้ในทางที่ต่าง ๆ

 

บริษัททุกแห่งยังสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการป้องกันภาวะภูมิอากาศผ่านทาง “การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (์NET ZERO)” และวิธีการอื่น ๆ ที่มีอยู่ ในความเป็นจริง, การร่วมมือเพื่อหยุดภาวะโลกร้อนมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการลดความเสี่ยง และทั้งสองฝ่ายควรร่วมมือในกระบวนการนี้อย่างเต็มที่

 

ณ จุดนี้ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะปรับตัวในเชิงรุกหรือเชิงรับ

 

การปรับตัวเชิงรุกหมายความว่าเราพยายามทำนายว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจะมีผลกระทบต่อกิจกรรมของเราในอนาคต ดังนั้นเราจึงวางแผนการตอบสนองล่วงหน้า การปรับตัวเชิงรุก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปฏิบัติตามเคล็ดลับ 10 ข้อด้านล่าง จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของบริษัทต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ นอกจากนี้ การปรับปรุงความสามารถในการลดความเสี่ยงและนำเสนอโอกาสใหม่ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของบริษัทของคุณต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณจะปรับปรุงความสามารถในการลดความเสี่ยงและคว้าโอกาส

 

หากคุณไม่ปรับตัวเชิงรุก คุณจะต้องปรับตัวเชิงรับ นั่นหมายความว่าคุณแค่รอให้เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น จากนั้นคุณก็จะรู้ว่าจะตอบสนองอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

 

ตัวอย่างการปรับตัวทางธุรกิจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

Mountain Equipment Company (MEC) เป็นบริษัทอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง พวกเขาขายทุกอย่างตั้งแต่เสื้อกันฝนไปจนถึงเสื้อคลุม และตั้งแต่จักรยานไปจนถึงสกี MEC นำการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาไว้ในกระบวนการทางธุรกิจหลักของตน ผู้นำจะพิจารณาความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศเป็นประจำควบคู่ไปกับความเสี่ยงประเภทอื่นๆ ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และกิจกรรมการลงทุน

 

MEC ระบุว่าความไม่แน่นอนของรูปแบบสภาพอากาศเป็นความเสี่ยงที่สำคัญ พวกเขาไม่มีทางรู้ได้เลยว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร แต่สภาพอากาศก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อบริษัทของพวกเขา ตัวอย่างเช่น:

  • เมื่อฤดูกาลมีความสั้นหรือยาวมากขึ้น ความต้องการของผลิตภัณฑ์ตามฤดูกาลก็จะเปลี่ยนไปตามนั้น
  • เหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอาจมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ตั้งแต่การเพิ่มราคาวัตถุดิบ การชะงักในการขนส่ง

 

MEC กำลังทำสองสิ่งเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

  1. เพื่อลดความไม่แน่นอน ทีมนักบัญชีของ MEC กำลังรวบรวมข้อมูลจากบริการสภาพอากาศในพื้นที่และเปรียบเทียบกับข้อมูลการขาย เพื่อทำความเข้าใจถึงว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมีผลต่อยอดขายอย่างไร ข้อมูลนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
  2. ในเรื่องการจัดหา พวกเขาได้ดำเนินการโดยการกระจายการจัดหา การค้นหาซัพพลายเออร์จากมากกว่าหนึ่งแหล่งสำหรับผลิตภัณฑ์หรือวัสดุเดียวกัน นอกจากนี้ในกรณีที่น้ำท่วมหรือภัยแล้งส่งผลกระทบต่ออุปทานฝ้ายในพื้นที่ พวกเขาสามารถเข้าถึงทางเลือกการจัดหาอื่น ๆ หรือช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับซัพพลายเออร์ หรือใช้ข้อมูลท้องถิ่นอย่างเต็มที่

 

 

4 เหตุผลที่ธุรกิจควรปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

1. ทราบความเสี่ยงและโอกาสของคุณ: หากคุณไม่ได้ตั้งใจมองหาความเสี่ยงและโอกาส ความเสี่ยงและโอกาสเหล่านั้นก็จะมองไม่เห็น

ตัวอย่างเช่น ในปี 2007 Walmart เริ่มรายงานผลการดำเนินงานด้านสภาพภูมิอากาศต่อองค์กรชื่อ CDP CDP กำหนดให้บริษัทที่รายงานต้องระบุความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ ในเวลานั้น Walmart คิดว่าความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ แต่ก็คิดผิด

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้ Walmart มีความเสี่ยงมากมาย ความเสี่ยงได้แก่:

  • ต้นทุนการทำความเย็นและการทำความเย็นที่สูงขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิภายนอกที่สูงขึ้น
  • ภาระทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากภาษีคาร์บอน
  • ต้นทุนการจัดหาที่สูงขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนอาหารทั่วโลกและการระงับการขนส่ง
  • หากมองในแง่ดี พวกเขาสามารถสร้างยอดขายใหม่ๆ จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมคาร์บอนต่ำได้

การประเมินความเสี่ยงทำให้พวกเขาพร้อมมากขึ้นสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

2. การค้นหาวิธีการปรับตัวและการอยู่รอดในระยะสั้น:

ธุรกิจทั่วไปมักพยายามหาทางในการปรับตัวที่สามารถให้ผลตอบแทนทางการเงินในระยะเวลาสั้น และมุ่งหวังที่จะสร้างความมั่นคงและการอยู่รอดในอนาคต ตัวอย่างเช่น บริษัท Suncor กำลังลดการดึงน้ำออกจากแม่น้ำ Athabasca โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินงาน นี้ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลงในปัจจุบัน และลดความเสี่ยงของขาดแคลนน้ำ ทำให้น้ำประปาของ Athabasca มีปริมาณมากขึ้น

 

3. ดึงดูดนักลงทุน:

นักลงทุนต้องการทราบว่าบริษัทที่พวกเขาลงทุนมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างมีความสามารถ นักลงทุนเหล่านี้เข้าใจดีว่าการเปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศสามารถมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทและรายได้ของผู้ถือหุ้น ในปัจจุบันการลงทุนมีมูลค่ามากถึงหนึ่งในสามในสหรัฐอเมริกาโดยการพิจารณาความยั่งยืนและผลกระทบทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

4. การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต:

ในไม่ช้านี้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจไม่สามารถเจรจาต่อรองได้ ทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปกำลังกำหนดให้การรายงานสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ “จำเป็น” สำหรับบริษัทที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ หากคุณสามารถระบุและปรับตัวให้เข้ากับความเสี่ยงและโอกาสของคุณตอนนี้ คุณจะไม่ต้องตกใจเมื่อเกิดเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

 

ข้อสรุป

ธุรกิจจะต้องปรับตัวในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการนำเข้านโยบายและมาตรการที่สอดคล้องกับความยากจนของสภาพภูมิอากาศ และพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจควรใช้เทคโนโลยีที่ลดการใช้พลังงานหรือใช้พลังงานทดแทน และสร้างนวัตกรรมที่สนับสนุนการปรับตัวตนของธุรกิจ นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการรับรู้ความต้องการของตลาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญของการปรับตัวทางธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : nbs.net

 

Share to everyone