บริษัทค้าปลีกรายยักษ์ของไทย เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ ด้วย RFID

การเปิดตัวระบบบริหารจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ที่ใช้เทคโนโลยี RFID

เปิดระบบการบริหารงานคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบใหม่ด้วย เทคโนโลยี RFID ต้อนรับต้นปี ร่วมกับโปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) ซึ่งได้รับการพัฒนาโปรแกรมโดยบริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด เพื่อให้คู่ค้าที่จัดส่งสินค้ามายังศูนย์กระจายสินค้าสามารถติดตามสถานะของสินค้าตัวเองได้ และทำให้ทางศูนย์กระจายสินค้าสามารถรับสินค้าได้อย่างรวดเร็วตามจำนวนที่สั่งซื้อ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และเมื่อทางศูนย์กระจายสินค้าจัดส่งสินค้าไปยังสาขาวางจำหน่าย ก็สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงที่หมายปลายทาง และสามารถติดตามสถานะการรับสินค้าเข้าที่แต่ละสาขาวางจำหน่ายแล้วหรือไม่ ทั้งนี้ ทางศูนย์กระจายสินค้าสามารถควบคุมและติดตามสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับการสั่งซื้อ และจัดส่งสู่ห้างร้านหรือสาขาต่าง ๆ พร้อมความสามารถในการติดตามทุกขั้นตอนของเทคโนโลยี ตั้งแต่การรับสินค้าจากคู่ค้า ข้อมูลสินค้า และการจัดเก็บ ร่วมกับตัวเลขสถิติ พร้อมข้อมูลสำหรับการดำเนินการ ตัดสินใจ และต่อยอดแผนงานขยายไปสู่เป้าหมายในอนาคต

นอกจากนี้ เมื่อศูนย์กระจายสินค้าของเราจัดส่งสินค้าไปยังสาขาขายปลีกต่าง ๆ เราสามารถติดตามสถานะของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดการเดินทางทั้งหมด ตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงจุดหมายปลายทาง และยังสามารถตรวจสอบว่าสาขาขายปลีกแต่ละแห่งได้รับสินค้าตามที่ต้องการ

ศูนย์กระจายสินค้าของเรามีความสามารถในการควบคุมและติดตามสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อและการจัดส่งอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบทุกขั้นตอนของเทคโนโลยี ตั้งแต่การรับสินค้าจากคู่ค้า การจัดการข้อมูลสินค้า และการจัดเก็บ ทั้งนี้การสนับสนุนด้วยข้อมูลสถิติและข้อมูลที่สามารถใช้ในการดำเนินการตัดสินใจและขยายแผนการดำเนินงานในอนาคตให้ยั่งยืน

Share to everyone