สตาร์ทอัพไทย FARMBOX

การเข้าร่วมของ บริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด ใน ‘Thai startup FARMBOX’

ในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2016 บริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด ได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมของตน โดยใช้ชื่อว่าโครงการ FARMBOX และมีการมีส่วนร่วมในโครงการ ‘Startup Thailand Million Baht Idea’ ซึ่งจัดขึ้นโดยช่อง 3 SD โอกาสนี้มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมและผู้มีวิสัยทัศน์ในการนำเสนอแนวคิดที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง โดยมีโอกาสในการรับการสนับสนุนทางการเงินที่สำคัญในการพัฒนาโครงการ

เป้าหมายหลักของงานนี้คือการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลและบริษัทที่มีมุมมองที่ล้ำสมัยให้นำเสนอแนวคิดนวัตกรรมของตน ซึ่งสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมเกษตรกรรมด้วย ทาง บริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในภาคเกษตรกรรม ได้ใช้โอกาสนี้ในการเปิดเผยโครงการนวัตกรรมของตนให้คนทั่วไปได้รับรู้และเห็น

โครงการ FARMBOX ไม่ใช่โครงการธรรมดา แต่เป็นแนวคิดที่บำรุงและพัฒนาในวงการเกษตรในอนาคต โครงการนี้อาจจะมุ่งหวังที่จะแก้ไขความท้าทายในการเกษตรในยุคปัจจุบัน และเสนอวิธีการในการจัดการพืชอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากร หรือวิธีการเกษตรที่ยั่งยืน ในทางตรงข้าม FARMBOX เป็นการคิดค้นที่เป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ออโตเมตของการเกษตร

การมีส่วนร่วมของบริษัทในโครงการ ‘Startup Thailand Million Baht Idea’ ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาในการเดินหน้าในภาคเกษตรกรรม การมีส่วนร่วมของพวกเราไม่ใช้มีแต่แรงดึงดูดของรางวัล 1 ล้านบาทเท่านั้น แต่ยังมีความมุ่งมั่นที่จะได้รับการยอมรับและการสนับสนุนในการพัฒนาโครงการของพวกเราเพื่อให้มีประโยชน์กับภารอุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต และการได้รับการสนับสนุนดังกล่าวอาจมีประโยชน์ในการพัฒนาโครการให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

โดย Smart Reform Plus Co., Ltd. มีส่วนร่วมในโครงการ ‘Startup Thailand Million Baht Idea’ ในวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2016 เป็นขั้นตอนสำคัญในการเดินทางของพวกเขาในการเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตร ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเกษตร ไม่เพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่อาจจะขยายไปสู่ระดับโลกได้

Share to everyone