สาธิตการใช้งานระบบบริหารงานคลังสินค้า และกระบวนการผลิต

20 กรกฎาคม 2558 ณ บจก.สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก คุณ อนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ และทีมงาน เข้าชมการแสดงผลงานภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยมีคุณธนกร เมธเศรษฐ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ และคุณอำพล คำทำ เป็นผู้นำคณะเข้าร่วมชมการสาธิตระบบการทำงาน บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด ได้ใช้โปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) และโปรแกรมติดตามและเรียกดูสถานะของแท่นวางและรถยกในกระบวนการ (Smart Forklift Smart Pallet) รวมถึงโปรแกรมบริหารจัดการงานในกระบวนการผลิต (Production Management System) ช่วยในการบริหารงานภายในโรงงาน โดยโปรแกรมทั้งหมดใช้เทคโนโลยี RFID เป็นตัวเดินกระบวนการหลัก

Share to everyone