สินค้า

Hardware

เพิ่มประสิทธิภาพให้ง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือในองค์กร เช่น เครื่องสแกน, คอมพิวเตอร์พกพา, แท็บเล็ต, เครื่องพิมพ์, และอื่น ๆ การใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ทำให้คุณมีความคาดหวังมากขึ้นทุกวัน เราทำเครื่องมือเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อช่วยให้งานของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความแม่นยำมากขึ้น และทนทานมากขึ้น นับเป็นเหตุผลที่เราออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โดยคำนึงถึงการใช้งานประจำวันของคุณ สภาพแวดล้อมการทำงาน และความต้องการในการทำงาน ค้นพบประสิทธิภาพที่ดีกว่าของคุณด้วยเครื่องมือเหล่านี้ ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณอย่างลงตัว

RFD40 UHF RFID Sleds Handheld

ZT600 Industrial printers

ZD420 Desktop printers

TC21 Touch computer

ET45 Tablets

ET85 Tablets