บล็อกเซนกับการจัดการซัพพลายเซน

 

วันนี่ทาง EASETRACK จะมาบอกเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT), บล็อกเชน (blockchain), และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อให้ครบถ้วนในกระบวนการผลิต บริษัทมีการลงทุนในการพัฒนาโซลูชันเพื่อติดตามสินค้าและของตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งมอบอย่างแม่นยำมาทำความรู้จักกับสิ่งเหล่านี้กันเถอะ

Supply Chain Visibility หรือ ทัศนวิสัยในโซ่อุปทานคืออะไร?

Supply Chain Visibility หรือทัศนวิสัยในโซ่อุปทานมีมาอย่างยาวนานแล้วในสายโลจิสติกส์ ซึ่งเมื่อมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการข้อมูล ก็ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถจัดการข้อมูลของโซ่อุปทานได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ธุรกิจรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าโดยมีเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวนหนึ่ง นอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและความยั่งยืนแล้ว ยังมีโอกาสที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม และระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมในห่วงโซ่อุปทาน และแต่ละส่วนมีส่วนช่วยสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น ซึ่งสามารถทนต่อความไม่แน่นอนและส่งเสริมความยั่งยืน

 

การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)

นโยบายความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain transparency) เป็นกระบวนการในการเปิดเผยซัพพลายเออร์ของคุณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เพื่อให้สามารถทำเช่นนี้ได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆ จะต้องสามารถติดตามข้อมูลห่วงโซ่อุปทานที่เฉพาะเจาะจงได้ การทำเช่นนี้คือความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับของห่วงโซ่อุปทาน การตรวจสอบย้อนกลับของห่วงโซ่อุปทานหมายถึงการรวบรวมข้อมูลและการทราบความเสี่ยงในหลายระดับในห่วงโซ่อุปทานของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงได้ดีขึ้น หรือติดตามกลับไปยังซัพพลายเออร์ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

 

 

พูดง่ายๆ ก็คือ การตรวจสอบย้อนกลับของห่วงโซ่อุปทานมุ่งเน้นไปที่แนวคิดหลักสามประการในแง่ของการได้รับข้อมูลรเพื่อติดตามงานของคุณได้ดีขึ้น ในขณะที่ความโปร่งใสคือการเปิดเผยข้อมูลที่ค้นพบ ใคร อะไร และ เมื่อไหร่ คือสิ่งที่จะต้องพิจารณา:

    1. “ใคร”บ้างที่ต้องเข้าถึงข้อมูล?
    2. จะแชร์เรื่องเกี่ยวกับ “อะไร” บ้าง?
    3. คุณวางแผนที่จะทำเช่นนั้น “เมื่อไหร่” บ่อยแค่ไหน?

 

ด้วยนโยบายความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain transparency) คุณจะสามารถเข้าถึงระดับของความโปร่งใสโดยการเปิดเผยช่องโหว่และลดความเสี่ยงได้ดีขึ้น ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบย้อนกลับเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและถูกต้องเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทาน เช่น สถานที่ตั้งของโรงงานและใบรับรองที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่ซัพพลายเออร์อาจมี ยิ่งห่วงโซ่อุปทานของคุณตรวจสอบย้อนกลับได้มากเท่าไร ยิ่งโปร่งใสมากขึ้นกับผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่านั้น

 

แผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (Mapping)

โดยทั่วไปแล้ว การทำแผนที่ใช้เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและองค์กรที่ประกอบกันเป็นห่วงโซ่อุปทาน แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่รายละเอียดปลีกย่อยและคำสั่งซื้อแต่ละรายการ มักใช้เพื่อปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานในการจัดส่งสินค้า (Downstream Supply Chain) ซึ่งจะควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นได้น้อยลง

 

 

โดยพื้นฐานแล้ว จะมีส่วนร่วมกับซัพพลายเออร์โดยตรงเพื่อค้นหาซัพพลายเออร์ทางอ้อม หรือ indirect suppliers ซึ่งอาจมีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณไม่แน่ใจว่าใครเป็นซัพพลายเออร์ย่อยของคุณ รวมถึงแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจและความยั่งยืน

 

การทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานสามารถทำได้โดยอาศัยความพยายามเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องทำอะไรเลย ผ่านการปรับใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่สร้างขึ้นผ่านข้อมูลที่มาจากฝูงชน หากคุณมีระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ดี คุณจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับห่วงโซ่และซัพพลายเออร์รายย่อยของคุณ

 

แน่นอนว่า นี่หมายความว่านโยบายความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดทำแผนผังห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด และค้นพบความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เราจะพิจารณาโซลูชันดิจิทัลที่ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ซื้อ ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลและข้อมูลที่รวบรวมผ่านข้อมูลที่มาจากผู้คน และทำการวิเคราะห์อัตโนมัติเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลเพื่อให้มีความพร้อมมากขึ้น

บทสรุปของ Supply Chain Visibility หรือ ทัศนวิสัยในโซ่อุปทาน

นโยบายความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain transparency) และแผนที่ห่วงโซ่อุปทาน (Mapping) ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการมองเห็นห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งกำลังมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ สิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกัน และช่วยให้บริษัทได้รับการปกป้องจากความยั่งยืนและความเสี่ยงทางธุรกิจที่พวกเขาอาจต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลไม่ควรใช้เพื่อค้นหาความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังแจ้งและทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ซึ่งดียิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจของคุณ

 

 

ความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทานและความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับไม่ใช่คำที่สามารถใช้แทนกันได้ และคุณควรสละเวลาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างทั้งสอง ในขณะที่การทำแผนที่เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการมองเห็น ขึ้นอยู่กับความซับซ้อน มักจะดีกว่าถ้าใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อติดตามผลกระทบของห่วงโซ่อุปทาน ประเมินและลดความเสี่ยง และส่งมอบ – แม้กระทั่งส่งมอบเกิน – ตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อแมปห่วงโซ่อุปทานสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะ หรือใช้การวิเคราะห์ความเสี่ยงอัตโนมัติเพื่อระบุซัพพลายเออร์ย่อยรายใดที่คุณควรมุ่งเน้นไป

โซลูชันการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานอาจเป็นคำตอบสำหรับความต้องการด้านการมองเห็นห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดของคุณ เนื่องจากจะช่วยในเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะสามารถแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงการเปลี่ยนแปลงได้ทันที ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณสามารถจัดทำแผนผังห่วงโซ่อุปทานของคุณทุกระดับผ่านการใช้ข้อมูลที่มา

 

นอกจากการสร้างแผนที่ห่วงโซ่อุปทานที่เป็นเป้าหมายแล้ว ยังนำเสนอโซลูชั่นที่จะจัดทำแผนที่ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่เฉพาะอีกด้วย ซึ่งมีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อหากคุณจัดการกับซัพพลายเออร์ย่อยหลายรายในส่วนต่างๆ การใช้งานจริงแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดหากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับต่างๆ ที่ประกอบกันเป็นห่วงโซ่อุปทานของคุณ และปรับปรุงการมองเห็นของคุณในระยะยาว

แปลโดย: SRP
Share to everyone