สัมมนาการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ 2557

2-3 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ ไบเทค บางนา

สัมมนาการจัดการซัพพลาย สำนักโลจิสติกส์ จัดงาน “Industrial Supply Chain Logistics 2014” หวังกระตุ้นผู้ประกอบการเห็นความสำคัญการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน คาดปี 2558 จะลดต้นทุนผุ้ประกอบการได้กว่า 2,500 ล้านบาท

โดยเห็นความสำคัญการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุน เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน คาดหวังว่าปี 2558 จะลดต้นทุนผุ้ประกอบการได้กว่า 2,500 ล้านบาท ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับเกียรติเป็นตัวแทนชมรมอาร์เอฟไอดีประเทศไทย (RFID Thailand) นำโปรแกรมบริหารจัดการงานคลังสินค้า (Warehouse Management System) และโปรแกรมติดตามและเรียกดูสถานะของแท่นวางและรถยกในกระบวนการ (Smart Forklift Smart Pallet) มาร่วมแสดง พร้อมกับสาทิตให้กับผู้ร่วมงานได้รับชมด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/Easetrack

Share to everyone