ความแตกต่างระหว่าง Logistics และ Warehouse

 

หากพูดถึงความหมายของคำว่า “Warehouse” และ “Logistics” แล้ว ทั้ง 2 คำนี้ มักถูกมองว่าเป็นคำที่ถูกใช้ไปในแนวทางเดียวกัน และทำหน้าที่ควบคู่กันไปเสมอ เปรียบเสมือนเหรียญเดียวกันแต่อยู่คนละด้าน

“Warehouse” และ “Logistics” ต่างทำหน้าที่เป็น Supply Chain ในธุรกิจ ซึ่ง Warehouse จะมุ่งเน้นไปที่การจัดเก็บสินค้าภายในอาคาร ส่วน Logistics นั้น มุ่งเน้นไปที่การจัดเก็บและการส่งมอบสินค้าที่เก็บไว้ในคลังสินค้า และนี่คือเหตุผลสำคัญที่จะต้องให้ทั้ง Warehouse และ Logistics ต้องทำงานควบคู่กัน

 

Warehouse คืออะไร ?

คลังสินค้า (Warehouse) เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับเก็บรักษาสินค้าและวัตถุดิบในระหว่างขั้นตอนการจัดส่งและกระบวนการการผลิต โดยจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้านี้เพื่อใช้ในการจัดส่งหรือจัดหาของหรือวัตถุดิบในอนาคต มีหน้าที่เก็บรักษาสินค้าให้มีความปลอดภัยและสำรองไว้ในระยะเวลาที่กำหนด คลังสินค้ามักถูกจัดองค์รวมและจัดระเบียบให้เป็นระบบเพื่อให้สามารถค้นหา จัดเก็บ และจัดส่งสินค้าได้อย่างมีระบบ

 

นอกจากนี้คลังสินค้ายังมีบทบาทในการควบคุมสต็อกสินค้า รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพและครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในระบบที่ใช้จัดเก็บครั้งแรก คลังสินค้ามีบทบาทสำคัญในโลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทานที่เป็นส่วนสำคัญในธุรกิจและการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า โดย Warehouse มักจะเป็นศูนย์กลางในการรับ จัดเก็บ และกระจายสินค้า ซึ่งอาจรวมถึง :

  • การขนถ่ายสินค้าขาเข้าและขาออก
  • การจัดเก็บและเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ภายใน
  • Order – Picking
  • การจัดเรียงและหมุนเวียนสต็อคสินค้า
  • การบรรจุ การโหลด และการจัดส่ง
  • การจัดการการส่งคืน การบำรุงรักษา และการป้องกันการสูญเสีย

 

 

Logistics คืออะไร ?

โลจิสติกส์ (Logistics) คือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า วัตถุดิบ และทรัพยากรต่าง ๆ จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายหรือจุดจัดจำหน่ายโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สินค้าหรือบริการมาถึงในสถานะและตำแหน่งที่เหมาะสม รวมถึงการวางแผน การจัดระบบ การจัดเก็บ การขนส่ง การควบคุมคุณภาพ และการจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าในที่นี่คือส่วนสำคัญของระบบซึ่งทำให้สินค้าเคลื่อนที่จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญในการจัดส่งสินค้าทั่วโลกและมีความสำคัญในธุรกิจและการพาณิชย์ต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าหรือบริการมาถึงลูกค้าในเวลาที่ถูกต้องและคุณภาพที่ดี ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหน้าที่หลักได้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 

  • Inbound Logistics – เป็น logistics ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าและวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิต
  • Outbound Logistics –  เป็น logistics ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังจุดบริโภค ซึ่งอาจเรียกว่า Order Fulfillment

 

ความแตกต่างระหว่าง Logistic และ Warehouse 

 

Logistic 

Warehouse 

เน้นการควบคุมและการจัดการ Flow ของสินค้าขาเข้าและขาออกจากคลังสินค้าเป็นหลัก เน้นการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการเพื่อการผลิตหรือการขายเป็นหลัก
การจัดการ Flow เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงความคาดหวังขององค์กร การจัดการกับวัสดุและทำให้แน่ใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เกี่ยวข้องกับ Flow ทั้งหมด ตั้งแต่การรวมข้อมูล การจัดการวัสดุ สินค้าคงคลัง การขนส่ง ฯลฯ การขนส่งที่เน้นในเรื่องความปลอดภัย ฯลฯ เกี่ยวข้องกับการติดตาม การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการสต็อคใหม่ การเลือก รับ และการจัดเก็บสต็อค
เป็น Logistics ประเภท Recycling, Recovery, Production, Sales ฯลฯ ประเภทคลังสินค้า ได้แก่ โกดังสาธารณะ โกดังควบคุมอุณหภูมิ คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ฯลฯ
กระบวนการจัดการด้าน Logistics ที่ประกอบด้วยการ Organization การดำเนินการขนส่งและจัดเก็บสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ขั้นตอนการจัดการคลังสินค้า ได้แก่ การขนถ่าย การรับ การจัดเก็บ การตรวจสอบ และการกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์หลักคือการรักษาต้นทุนการดำเนินงานให้ต่ำที่สุดและเพิ่มอัตราของกำไร
ประโยชน์ในการใช้งานรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดต้นทุน ให้บริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า เพิ่มรายได้ ฯลฯ ประโยชน์ของการเพิ่มการมองเห็นสินค้าคงคลัง มี Supply Chain ที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Easetrack หรือติดต่อเราตอนนี้ เพื่อทำให้คลังสินค้าและการผลิตของคุณกลายเป็นระบบอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดการ ให้เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น Eastrack ยินดีให้คำปรึกษา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการของเราค่ะ

 

ข้อมูลจาก : geeksforgeeks.org

Share to everyone