11 ธุรกิจฟื้นตัวเร็วที่สุด หลังโควิด-19

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 แม้จะมีความรุนแรง แต่เมื่อวิกฤตการระบาดผ่านพ้นและหากสถานการณ์ทุกอย่างสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ภายในครึ่งปีหลัง คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะมีการฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปในลักษณะ U-Shape ทำให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ คาดว่าจะทยอยฟื้นตัว แต่จะใช้เวลาในการฟื้นตัวมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะจำเพาะหรือโครงสร้างของแต่ละกลุ่มธุรกิจที่มีความแตกต่างกันออกไปรวมถึง ความรุนแรงของผลกระทบที่ได้รับที่แตกต่างกัน

โดยทางธนาคารออมสินได้เปิดเผย 11 ธุรกิจที่ฟื้นตัวได้เร็วทีสุด หลังจากวิกฤติโควิด-19 ดังนี้

  • ธุรกิจการขนส่งสินค้าและโดยสารทั่วไป (ทางบกและทางน้ำ)
  • ธุรกิจสื่อสาร
  • ธุรกิจคลังสินค้า
  • ธุรกิจไปรษณีย์/การรับส่งของ
  • ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
  • ธุรกิจสุขภาพ (การแพทย์และอนามัย)
  • ธุรกิจขายปลีกสมัยใหม่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น
  • ธุรกิจผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์
  • ธุรกิจผลิตอะไหล่รถยนต์/รถจักรยานยนต์
  • ธุรกิจประกันสุขภาพ และธุรกิจการศึกษาออนไลน์

ที่มา: https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/125899

Share to everyone