ระบบบริหารคลังสินค้า

ระบบบริหารคลังสินค้าที่ ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ผู้ใช้ ทั้งทางด้านการใช้งาน ความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว รวมถึงเงินลงทุน

ระบบบริหารคลังสินค้าที่ ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ผู้ใช้ ทั้งทางด้านการใช้งาน ความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว รวมถึงเงินลงทุน

ระบบบริหารคลังสินค้าที่ ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ผู้ใช้ ทั้งทางด้านการใช้งาน ความคล่องตัว สะดวกรวดเร็ว รวมถึงเงินลงทุน

ระบบตรวจจับใบหน้า​เพื่อบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน

ระบบบันทึกเวลา ด้วยการเรียนรู้และจดจำใบหน้า (AI) ที่ทันสมัย และคุ้มค่าการลงทุนที่มากสุด

ระบบบันทึกเวลา ด้วยการเรียนรู้และจดจำใบหน้า (AI) ที่ทันสมัย และคุ้มค่าการลงทุนที่มากสุด

ระบบบันทึกเวลา ด้วยการเรียนรู้และจดจำใบหน้า (AI) ที่ทันสมัย และคุ้มค่าการลงทุนที่มากสุด

ระบบจัดการงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ระบบบริหารจัดการโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ครบครัน ยืดหยุ่น และทันสมัย ในราคาเบาๆ

ระบบบริหารจัดการโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ครบครัน ยืดหยุ่น และทันสมัย ในราคาเบาๆ

ระบบบริหารจัดการโรงงานเสื้อผ้าสำเร็จรูป ที่ครบครัน ยืดหยุ่น และทันสมัย ในราคาเบาๆ

Slider

Smart Reform Plus Co., Ltd. | SRP

Slider
บริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโปรแกรมบนหลาย Platform เช่น Windows Application ที่ระบบการทำงานโปรแกรมเป็นแบบ Client-Server, Web Application ในการเชื่อมต่อข้อมูลจากหลายๆแห่ง รวมไปถึงโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกับ Mobile/Handheld Divices เป็นต้น