โปรแกรมบริหารจัดการเวลาพนักงานคืออะไร?

Time Attendant เป็นโปรแกรมที่ใช้ใน การเก็บค่าในการ Scan ลายนิ้วมือเพื่อเก็บรายละเอียดของบุคคลในบริษัทและยังสามารถใช้ควบคู่ ไปกับเครื่องรูดบัตร โดยบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อนำไปคำนวณ เวลาทำงาน เช่น ขาด ลา มาสาย หรือทำงานล่วงเวลาซึ่งโปรแกรมนี้สามารถใช้คู่ กับโปรแกรม Payroll (โปรแกรมคำนวณเงินเดือน)

Key Features การบริการจัดการเวลา

Icon

รองรับการจัดการในหลายๆแผนก

Icon

สามารถคำนวนค่าล่วงเวลา (OT)

Icon

สามารถดูรายงานรายบุคคลได้

Icon

รองรับไฟล์จากเครื่องบันทึกลายนิ้วมือ

Icon

ตั้งค่าวันหยุดของบริษัทได้

รายงานแบบเรียลไทม์

7965339_3683070

คุณสมบัติของโปรแกรม

correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct

รองรับการบันทึก คำนวณเวลาเข้าออกงานของพนักงานรายบุคคล

ใช้งานร่วมกับเครื่องรูดบัตรหรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือรุ่นที่รองรับ

สร้างรายงานต่างๆ เช่น ใบบันทึกเวลา รายงาน OT ฯลฯ

อนุญาตให้ตั้งเงื่อนไขแบบกำหนดเองได้

คำนวณค่าล่วงเวลาและสร้างรายงานตามเงื่อนไขดังกล่าว

สามารถนำเข้าข้อมูล ไปยังฐานข้อมูลกลาง เพื่อประมวลผลรวม

ประมวลผลเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าออกงานโดยอัตโนมัติ

ช่วยในการพัฒนาและจัดการทรัพยากรมนุษย์

กรองและแก้ไขข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย

อนุญาตให้มีการหักค่าล่วงเวลาและการมาสายแบบละเอียด

รองรับเงื่อนไขพิเศษสำหรับกะงานข้ามเที่ยงคืน

รองรับการทำงานในหลายกะ อัตโนมัติ

ทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบบัญชีเงินเดือน

ระบบบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน

correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct

ออกแบบมาเพื่อทำงานในรูปแบบ windows application

ทำงานในรูปแบบ On Cloud Service DB และบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลกลางโดยตรงทันที

ช่วยให้สามารถติดตามเวลาเข้า-ออกของพนักงานในแต่ละแผนกย่อยได้อย่างละเอียด

รองรับการถ่ายโอนงานระหว่างแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยให้ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและจัดการปริมาณงานที่เหมาะสมกับความสามารถของพนักงาน

อนุญาตให้สร้างรายงานตามช่วงเวลา แผนก หรือพนักงานแต่ละคน

ช่วยให้ผู้จัดการใช้ข้อมูลพนักงานสำหรับการบัญชีต้นทุนสำหรับแผนกต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานที่ทำงานข้ามแผนก

Blogging Isometric Concept

รายงานประจำวัน

correct
correct
correct
correct
correct
correct

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเวลาทำงาน

คำนวณการทำงานล่วงหน้าและเบี้ยเลี้ยงโดยอัตโนมัติ

การคำนวณและบันทึกการขาดงานโดยอัตโนมัติ

สามารถนำเข้าข้อมูลจากการบันทึกเวลาเข้าออกของพนักงาน

การประมวลผลชั่วโมงการทำงานของพนักงาน

สามารถปรับเปลี่ยนชั่วโมงการทำงานของพนักงานได้

รายงานพนักงาน

correct
correct
correct
correct

รายงานการทำงานล่วงเวลาและเบี้ยเลี้ยง

รายงานสรุปการทำงานล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง การขาดเรียน การมาสาย

ความสามารถในการสร้างรายงานสรุปประจำเดือน/ประจำปี

รายงานบัญชีชั่วโมงการทำงาน ขาด ลา มา สายของพนักงาน

12281487_4901359

การกำหนดค่าโปรแกรม

correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct
correct

กำหนดเวลาทำงานและพักกลางวัน

กำหนดวันหยุดของบริษัท จำนวนวันการลา

กำหนดเงื่อนไขหักเงินพิเศษกรณีมาสาย

ตั้งค่าเบี้ยเลี้ยงและค่า OT ให้พนักงานโดยอัตโนมัติ

จัดกลุ่มพนักงานให้ทำงานในช่วงเวลาที่กำหนด

กำหนดเวลาทำงานพื้นฐานสำหรับพนักงานแต่ละคน

เลือกวันทำงานเฉพาะสำหรับพนักงานแต่ละคน

กำหนดว่าบาร์โค้ดของพนักงานจะเหมือนกับรหัสพนักงานหรือไม่

กำหนดตารางวันลาประจำปีของพนักงานภายในองค์กร

ระบุสิทธิของพนักงานแต่ละคนในการลาประเภทต่างๆ

กำหนดระยะเวลาในการคำนวณโอทีของพนักงานแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป

กำหนดเงื่อนไขการคำนวณค่าปรับการมาสาย

ให้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัตโนมัติไปยังระบบโปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมบริหารเวลาพนักงาน ดีอย่างไร?

Social support concept
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็ว
ควบคุมและจัดการได้ดี