On-Premise กับ On-Cloud แตกต่างกันอย่างไร?

“On-Cloud vs On-Premise. On-Cloud คือ การใช้ระบบ IT รูปแบบหนึ่ง ที่ระบบอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ (Cloud Provider) ซึ่งผู้ใช้งานจะใช้งานผ่านทาง Network หรือ Internet. On-Prem (ย่อมาจาก On-Premise) คือ การใช้ระบบ IT โดยระบบจะตั้งอยู่ในสถานที่ของเจ้าของระบบ และมีการดูแลรักษาระบบด้วยตัวเอง”

 

On-Premise คือ ระบบ Server ที่ตั้งอยู่ที่ Site ของคุณเอง โดยต้องลงทุนก้อนใหญ่ เพื่อทำการเผื่อไว้ให้สามารถใช้ได้ 3-5 ปี ตามที่ Server รับประกันมา นอกจากนี้ก็ต้องทำการติดตั้ง บำรุงรักษา และ Upgrade เองอยู่เสมอ หากครบ 3-5 ปีแล้ว ลูกค้าจะต้องตัดสินใจว่าจะต่อ MA หรือจะซื้อ Hardware ใหม่ โดยส่วนใหญ่จะทำการซื้อ Hardware ใหม่ เพราะ Hardware ที่อยู่มานานอาจมีปัญหา

On-Cloud เป็นการวางฐานข้อมูลไว้ในระบบ Server ที่อยู่บน Cloud ระบบ Server จะเป็นการ เช่ากับผู้ให้บริการ Cloud โดยผู้ให้บริการจะรับผิดชอบดูแล Hardware และ Upgrade ตามเทคโนโลยีปัจจุบันอยู่เสมอ ซึ่งจะจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือน ตาม Resource (CPU, RAM, HDD) ที่ต้องการใช้เท่านั้น

ผู้ให้บริการ Cloud จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้งาน โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องซื้ออุปกรณ์หรือ เสียเวลาติดตั้งระบบเอง ผู้ให้บริการ Cloud จะทำหน้าที่เหล่านั้นแทน ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าจะทำงานที่ไหนก็ตามเช่น ร้านกาแฟ สถานที่สาธารณะ ก็สามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลบน Cloud ได้ที่ทุก ทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นมากขึ้น ระบบ Cloud จะคิดค่าใช้จ่ายตามที่ใช้งาน คือใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้น ทำให้การใช้งาน Cloud นั้นมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการลงทุนซื้อระบบมาติดตั้งเอง

ทั้งนี้ไม่ใช่ว่า Server ทุกรูปแบบควรจะใช้ Cloud กันหมด ขึ้นอยู่กับธุรกิจและประเภทของ Server ที่ใช้งานว่าเหมาะกับการใช้งานบน On-Premise หรือ On-Cloud มากกว่ากัน ตรงนี้ต้องลองพิจารณากันตามความเหมาะสม หรือ หากต้องการที่ปรึกษาทาง Easetrack เอง ก็มีผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยให้คำปรึกษาได้ อย่ารอช้า! ติดต่อเรา ได้เลย

 

ที่มา: https://kirz.com/EN/blog-detail/On-Premise-vs-On-Cloud