Point Of Sales System |P.O.S.S. (โปรแกรมบริหารจัดการงานขาย)

       ปัจจุบัน มีร้านอาหารใหม่ ๆ หลายรูปแบบที่ดึงดูดลูกค้ามากขึ้น การบริการที่ดีและรวดเร็วเป็นอีกส่วนที่ทำให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ  เมื่อนำเทคโนโลยีมารวมกับโปรแกรม ทำให้ได้ระบบที่ช่วยให้บริหารงานขาย-ร้านอาหารได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่การคำนวณรายรับ-รายจ่ายอัตโนมัติ การวางแผนการขายในแต่ละวัน รายละเอียดข้อมูลการใช้วัตถุดิบ ตรวจสอบยอดขาย การรับ ออเดอร์อาหาร การตรวจสอบวัตถุดิบคงเหลือ ติดตามยอดขายต่อวัน พร้อมให้ร้านอาหารของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


จุดเด่นของโปรแกรม

 • โปรแกรมออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน เช่น ค้นหารายการสินค้าได้ง่าย และรวดเร็วผ่านระบบค้นหาเป็นคำ

 • มีระบบการจองโต๊ะ สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้โดยระบุเป็นชื่อ บุคคล หรือ บริษัท พร้อมระบุช่วงเวลา

 • รองรับการสั่งบรรจุสินค้ารับกลับ และ บริการจัดส่ง (รับออเดอร์ทางโทรศัพท์)

 • มีระบบชำระเงินทั้งในรูปแบบบัตรเครดิต ระบบสมาชิก และอื่นๆ

 • มีระบบสมาชิก พร้อมกำหนดส่วนลดสมาชิกเองได้

 • รองรับการออกใบกำกับภาษีแบบเต็มและย่อได้

 • สามารถพิมพ์รายการสั่งอาหารออกในพื้นที่ครัวโดยอัตโนมัติ

 • มีระบบควบคุมวัตถุดิบ ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ การจัดซื้อ(พร้อมออกใบสั่งซื้อ) และการนำเข้าวัตถุดิบ

 • สามารถระบุโต๊ะและโซนที่สั่งอาหารได้รวมไปถึงการกำหนดโซน

 • มีระบบบริหารจัดการสต๊อกสินค้า ซึ่งแยกจากสต๊อกขายสินค้าได้

 • ช่วยให้สั่งอาหารง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้นด้วย

 • สนับสนุนการใช้งานหน้าจอระบบสัมผัส (Touch screen) เพื่อสะดวกและรวดเร็ว


ฟังก์ชั่นของโปรแกรม

การจัดการข้อมูลหลักของระบบ

 • เก็บข้อมูลหลัก ได้แก่ กำหนดชื่อร้าน, ที่อยู่, เบอร์โทร, กำหนดเวลาเปิด – ปิดร้าน

 • มีระบบสำรองข้อมูล เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย (กรณีเครื่องพัง หรือเครื่องโดนไวรัส)

ระบบจองโต๊ะและโซน

 • ตั้งเวลาล่วงหน้าโดยระบุชื่อ บุคคล หรือ บริษัท พร้อมระบุช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการจองโต๊ะ กรณีลูกค้าไม่มาตามเวลาที่กำหนดระบบจะยกเลิกการจอง พร้อมรองรับผู้ใช้บริการคนอื่นภายในร้านโดยอัตโนมัติ

 • รองรับการแบ่งโซน เพื่อจัดโต๊ะอาหาร

 • ค้นหาโต๊ะและเลือกโซน เพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

 • เพิ่ม แก้ไข จำนวนโต๊ะ และกำหนดโต๊ะที่คิด Service Charge ได้

 • แสดงสถานะโต๊ะ เช่น ว่าง ไม่ว่าง มีการรวมโต๊ะ หรือจองโต๊ะ

การสั่งอาหาร

 • สั่งพิมพ์ออเดอร์ออกใน พื้นที่ครัว ได้ไม่จำกัด

 • สั่งอาหารโดยใช้หน้าจอสัมผัส (Touch Screen) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

 • ส่งออเดอร์ที่จุดเดียว แล้วโปรแกรมจะแยกรายการและพิมพ์ออเดอร์ที่สอดคล้องกับงานฝ่ายนั้น ๆ เช่น อาหารแยกไปที่ครัว เครื่องดื่มแยกไปที่บาร์ เป็นต้น

 • ยกเลิก แก้ไข หรือสั่งรายการเพิ่มได้อย่างรวดเร็ว พร้อมส่งข้อมูลที่ถูกแก้ไขล่าสุดไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทันที

 • รองรับการสั่งอาหารตามเงื่อนไขลูกค้าได้ เช่น ลูกค้าไม่ใส่หัวหอม เผ็ดน้อยได้ เป็นต้น

ระบบ Set Menu

 • รองรับ “การจัดชุดอาหารแบบยืดหยุ่น” พร้อมเสิร์ฟความอร่อยและความสุขแบบหลายทางเลือก ได้แก่

  1. แบบ Set Lock คือ ระบุอาหารภายในชุดชัดเจน

  2. แบบ Set Normal คือ ลูกค้าสามารถเลือกอาหารภายในรายการที่เรากำหนดได้

  3. แบบ Set Top up คือ ชุดเมนูอาหารที่ลูกค้าสามารถสั่งอาหารเพิ่มได้ภายในเมนูที่กำหนด

ระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าสมาชิก

 • เก็บข้อมูล เช่น ที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า สำหรับนำข้อมูลไปใช้ในกรณีลูกค้าสั่งอาหารแบบให้ส่งถึงที่ได้

ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน

 • เก็บข้อมูลพนักงาน เช่น ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและเบอร์ติดต่อได้

 • รองรับ “การเรียงหรือแสดงรายการพนักงาน” ในรูปแบบต่าง ๆ หรือหน้าที่ ใช้งานบ่อย เช่น เรียงตามเลขทึ่พนักงาน

 • กำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานและเข้าถึงแต่ละส่วนของระบบให้กับพนักงานแต่ละคน เช่น สามารถขายได้อย่างเดียว ไม่สามารถดูรายงาน หรือสิทธิ์อื่น ๆ ได้

เมนูอาหาร – เครื่องดื่ม

 • กำหนดและจัดหมวดหมู่ของประเภทอาหาร-เครื่องดื่ม เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา

 • ยกเลิก แก้ไข หรือเพิ่มรายการอาหารและเครื่องดื่มแต่ละรายการได้ พร้อมส่งข้อมูลที่ถูกแก้ไขล่าสุดไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทันที

 • กำหนด “รูปภาพอาหาร” แต่ละเมนูอาหารได้ เพื่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

 • กำหนดเครื่องปรุงต่าง ๆ ไว้ในระบบได้

 • กำหนด “ส่วนประกอบของอาหาร” ให้กับรายการอาหารแต่ละอย่าง เช่น ส่วนประกอบอะไรบ้าง และใช้ปริมาณเท่าไร

การชำระเงิน – พิมพ์ใบเสร็จ (Cashier)

 • ชำระเงินโดยใช้หน้าจอสัมผัสได้ (Touch Screen) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน

 • รองรับการชำระด้วยเงินสด บัตรเครดิต

ระบบคลังสินค้าย่อยและคลังสินค้าหลัก

 • มีระบบควบคุมสต๊อกที่ละเอียดและรัดกุม

 • สามารถกำหนด Main Category ต่าง ๆ เพื่อง่ายต่อการเรียกใช้และสะดวกในการตรวจสอบวัตถุดิบที่มีอยู่

 • มีระบบควบคุมวัตถุดิบ ตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ การจัดซื้อ(พร้อมออกใบสั่งซื้อ) และนำเข้าวัตถุดิบ

 • สามารถบันทึกข้อมูลวัตถุดิบ การตรวจนับวัตถุดิบ(ทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน) และเลือกรูปแบบการตัดสต๊อก ได้

 • สามารถกำหนดให้ระบบแจ้งเตือน เมื่อมียอดของต่ำกว่าที่กำหนด และระบุยอดหรือความสามารถสูงสุดในการจัดเก็บวัตถุดิบได้

 • เพิ่ม แก้ไข และลบรายการวัตถุดิบได้

 • ตรวจสอบใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับสินค้า และใบสั่งซื้อที่รับสินค้าแล้วได้

 • เรียกดูความเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ เช่น รายการจำนวนรับเข้า จำหน่ายออก และ

 • พิมพ์แบบฟอร์มการตรวจนับสินค้าได้

 • ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบ พร้อมกำหนดเงื่อนไขการชำระเงิน ส่วนลด ค่าขนส่ง ค่าบริการ ค่าประกันสินค้า และรองรับพิมพ์ใบสั่งซื้อ เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบได้

 • ค้นหาชื่อซัพพลายเออร์ ชื่อผู้เปิดใบสั่งซื้อ หรือยกเลิกใบสั่งซื้อได้ทันที

 • เลือกรูปแบบการสั่งซื้อ และรูปแบบ Vat ต่าง ๆ ได้

 • กำหนดวันนัดส่งของ วันที่สั่งซื้อ และการสั่งซื้อกรณีพิเศษได้

 • เมื่อนำเข้าวัตถุดิบ ระบบจะส่งข้อมูลที่ปรับปรุงไปยังฝ่ายต่าง ๆ ทันที

 • เก็บข้อมูลซัพพลายเออร์ไว้ในระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและสั่งซื้อ

ระบบการสั่งอาหารกลับบ้าน

 • รองรับการสั่งอาหารกลับบ้าน (Packing) และระบบบริการจัดส่ง (Delivery Service)


รายงานการยกเลิก

 • รายงานใบเสร็จที่มีการยกเลิกรายการอาหารตามวันได้

 • รายงานการยกเลิกใบเสร็จได้

Incentive

 • กำหนด “โปรโมชัน” ของแถมจากร้านค้า

 • กำหนด “โปรโมชัน” รางวัลการขายของให้แก่พนักงานภายในร้าน

 • รายงานสรุปใบสั่งซื้อรายการที่ได้รับตาม “โปรโมชัน” ของร้านค้า

 • รายงานสรุปยอดขายตามพนักงานรายการที่ได้รับตาม “โปรโมชัน” ภายในร้าน

รายงานทั่วไป สำหรับตรวจสอบการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องทั้วไป

 • รายงานยอดขายประจำวัน

 • รายงานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และราคาสินค้าส่วนลด

 • รายงานการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น การตั้งค่าการส่งรายการอาหารไปยังเครื่องพิมพ์เอกสาร รายการหมวดหมู่ของอาหารต่างๆ

 • รายงานแสดงจำนวนโต๊ะที่มีอยู่ในร้านทั้งหมด

 • รายงานส่วนผสมของอาหาร

รายงานสำหรับผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารงาน

 • รายงานยอดขายตามพนักงานขายแต่ละคน

 • รายงานแสดงยอดขายดีประจำวัน

 • รายงานสรุปยอดขายประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี ตามช่วงเวลา หรือตามบิล

 • รายงานดูการเคลื่อนไหวของรายการอาหาร

 • รายงานสถิติการขายตามช่วงเวลา

 • รายงานแสดงการมาใช้บริการ เช่น จำนวนครั้ง และโต๊ะที่ใช้บริการ

 • รายงานใบเสร็จที่ขายประจำวัน

 • รายงานภาษีขายต่อวัน

 • รายงานขายแยกตามประเภทอาหารประจำวัน

 • รายงานภาษีขายรวมตามช่วงเวลา

 • รายงานการใช้บัตรส่วนลดประจำวัน

 • รายงานการใช้บัตรเครดิตในการชำระค่าอาหาร

 • รายงานการใช้วัตถุดิบทั่วไป ทั้งแบบประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี หรือตามช่วงเวลา

 • รายงานวัตถุดิบที่ไม่มีการแก้ไข

 • รายงานสินค้าและวัตถุดิบเสีย

 • รายงานใบเสร็จที่มีการยกเลิกรายการอาหาร ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี หรือตามช่วงเวลา

 • รายงานการใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน ประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี หรือตามช่วงเวลา

 • รายงานการขายตามกลุ่มสินค้า

 • รายงานการขายเรียงตามรหัสสินค้า

 • รายงานวิเคราะห์การขาย

 • รายงานวิเคราะห์การขายจัดอันดับขายดี

 • รายงานการใช้ Voucher

 • รายงานการใช้ Coupon

 • รายงานแสดงยอดขายประจำเดือน

 • รายงานแสดงยอดขายประจำปี

 • รายงานวิเคราะห์การขาย/ตามรูปแบบการขาย

 • รายงานวิเคราะห์การขายที่ไม่มีการขาย

 • รายงานการขายตามใบเสร็จรับเงิน

 • รายงานวิเคราะห์การขายตามโต๊ะโดยรวม

 • รายงานขายแยกตามพนักงานเก็บเงิน

รายงานจากมือถือ

 • สามารถรับรายการอาหารจานเดียวจากลูกค้าได้ทั้งแบบ ออฟไลน์ และ ออนไลน์ กับ PC Back Office

 • สามารถเช็คราคาหรือรายการอาหารแต่ละโต๊ะ พร้อมรับชำระค่าบริการ

 • สามารถส่งออเดอร์ไปยังฝ่ายต่างๆได้ เช่น ส่งอาหารไปยังครัว และส่งเครื่องดื่มไปยังบาร์ได้

 • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง PC ได้โดยผ่าน Wireless LAN

 • สามารถเรียกดูสต๊อกจากเครื่อง PC ได้