โปรแกรมบริหารจัดการการดำเนินการภายในคลังสินค้าย่อย สำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ (Lotus Store line)

      เพราะการจัดสินค้าส่งตรงถึงมือภายในระยะเวลาที่ผู้บริโภคต้องการ และสอดคล้องกับกระแสทางการตลาดเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนลูกค้า “หนี” ไปใช้สินค้าหรือบริการที่อื่น ตัวโปรแกรมบริหารจัดการการดำเนินการภายในคลังสินค้าย่อย สำหรับธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่ ช่วยลดช่องว่าง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพิ่มความโปร่งใส และลดความเสี่ยงสินค้าสูญหาย จนอาจสูญมูลค่า และให้ทุกการรับเข้า จัดเตรียม ส่งออก หรือส่งกลับในที่หน้างาน ทำได้ง่ายทุกที่และรวดเร็ว รองรับการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม


จุดเด่นของโปรแกรม

 • เพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบการดำเนินงานและสินค้าได้ทุกเมื่อและทุกพื้นที่ ทั้งผ่านอุปกรณ์เสริมและหน้าคอมพิวเตอร์

 • ลดความเสี่ยงสินค้าสูญหาย จนอาจสูญมูลค่า

 • พร้อมรับของจากต้นทางทุกช่องทางตั้งแต่คลังสินค้าหลัก คู่ค้า และระหว่างสาขากันเอง ทั้งมีข้อมูลหรือรายการแจ้งในระบบ และแม้ไม่มีข้อมูลใดส่งมา แต่ระบบพร้อมให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการรับสินค้าเสมอ

 • จำนวนแจ้งเตือนยอดรายการที่ผู้ใช้งานต้องดำเนินการรับ โอนย้ายระหว่างสาขา หรือทำรายการคืนสินค้า

 • ให้การตรวจสอบข้อมูลและค้นหาสินค้าที่อยู่ในฐานระบบเป็นเรื่องง่าย เพียงระบุข้อมูลสินค้า ตั้งแต่รหัสสินค้า ชนิด ขนาด จำนวน และสี

 • “การจัดเตรียมสินค้าโปรโมชั่น” และ “การทำเรื่องคืนสินค้า” ให้ถูกต้องโดยไม่ตกหล่นเป็นเรื่องง่ายเพียงระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น คู่ค้า และชนิดสินค้า โปรแกรมพร้อมแสดงรายการสินค้า รายละเอียด จำนวน และภาพตัวอย่างแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เจ้าหน้าทำงานต่อได้อย่างรวดเร็ว

 • “สี” และ “กรอบสี” แสดงสถานะดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น การรับ โอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา การจัดเตรียมสินค้าโปรโมชั่น และการทำเรื่องคืนสินค้า

 • พร้อมบันทึกและอัปเดตสำหรับทุกการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลังและส่งต่อไปยังสาขาอื่น เพียงกำหนด “ข้อมูลตั้งต้น” (เช่น เลขรายการ สถานที่ตั้ง) และระบุข้อมูลปลายทาง

 • พร้อมให้นับสินค้าในคลังทุกเมื่อหรือสุ่มตรวจสอบตามโอกาส เช่น ตรวจสอบประจำเดือน ประจำปี หรือรายไตรมาส เพื่อเช็คการจัดการและความถูกต้องของจำนวนสินค้าภายในคลัง โดยการระบุสถานที่เฉพาะส่วนและเลือกตรวจสอบแบบสินค้าโดยรวมหรือเฉพาะสินค้าได้เช่นกัน

 • อุปกรณ์เสริมที่ใช้ติดตามสินค้าแต่ละชนิด ผู้ใช้งานสามารถนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ง่าย ผ่านการลงทะเบียนและลบข้อมูลในอุปกรณ์ด้วยรหัสสินค้า รหัสของสิ่งที่ใช้บรรจุสินค้า และการระบุจำนวนสินค้าที่ต้องการจัดส่ง ตัวโปรแกรมพร้อมเอื้อให้ทำได้ในปริมาณมาก ๆ ภายในระยะเวลาสั้น ๆ

 • รายงานเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญ พร้อมทุกการค้นหา การตรวจสอบ เช็คประวัติการตรวจสอบซ้ำ และนำข้อมูลไปต่อยอด ได้แก่

  • รายงาน “การทำรายการคืนสินค้า” พร้อมแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการและประวัติการดำเนินการอัปเดตล่าสุด

  • รายงาน “การหาสินค้าเพื่อจัดโปรโมชั่น” พร้อมแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่ต้องดำเนินการและประวัติการดำเนินการอัปเดตล่าสุด

  • รายงาน “สินค้าที่มีในสต๊อก” แสดงสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้า โดยข้อมูลที่แสดงประกอบไปด้วย ข้อมูลสินค้า สถานที่จัดเก็บ จำนวนสินค้าคงเหลือ และจำนวนสินค้าที่หายไป พร้อมให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลออกจากโปรแกรมในรูปแบบไฟล์ Excel

  • รายงาน “การสุ่มนับสต๊อกสินค้า” แสดงประวัติ รายละเอียด และผลลัพธ์เกี่ยวกับรายการที่ถูกสุ่มตรวจสอบสินค้า นอกจากนี้ ยังแยกส่วนระหว่างการแสดงผลข้อมูลของ “การสุ่มนับสต๊อกสินค้า” และ “การสุ่มนับสต๊อกสินค้าซ้ำอีกครั้ง” อย่างเป็นสัดส่วน พร้อมให้ผู้ใช้งานนำข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้ ออกจากโปรแกรมในรูปแบบไฟล์ Excel

 • พร้อมให้ค้นหา ตรวจสอบ เพิ่ม และลบสถานที่สำหรับจัดเก็บสินค้า นอกจากสามารถสั่งพิมพ์ลงบนกระดาษ เพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารและการบริหารจัดการคลังสินค้าที่หน้างานจริงได้

 • รองรับการใช้งาน 2 ภาษา ได้แก่ อังกฤษ และไทย