Database MANAGEMENT SYSTEM | D.M.S. (โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้า)

           ในปัจจุบัน ทุก ๆ บริษัทฯ มีรายชื่อทั้งลูกค้า คู่ค้า และซัพพลายเออร์ที่ต้องติดต่อมากมาย นอกจากนี้ บางบริษัทต้องติดต่อแยกย่อยอีกหลายแผนก ทำให้ข้อมูลเบอร์ติดต่อ และอีเมล์แตกต่างกันไป ดังนั้นเพื่อ ความสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็วในการจัดเก็บและเรียกหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงแบบลักษณะ Centralized System พร้อมให้ใช้งานผ่านเครื่องตนเองและคงทุกการเชื่อมต่อกับเครื่องแม่ข่ายนั้น รวมถึงมีตัวช่วยกำหนดสิทธิในการใช้งานแต่ละเมนูสำหรับผู้ใช้งานแต่ละคนด้วยระบบกำหนดสิทธิผู้เข้าใช้งาน


จุดเด่นของโปรแกรม

 • พร้อมให้เริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่เปิดโปรแกรมในแต่ละเมนูด้วย “ปุ่มลัด” เพื่อเข้าใช้งานหัวข้อสำคัญที่ถูกใช้งานบ่อย

 • ระบุข้อมูลพนักงานได้เอง ได้แก่ ชื่อ-นามสกุลพนักงาน รหัสผ่าน และแผนก ซึ่งสำคัญต่อการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงส่วนต่าง ๆ ภายในโปรแกรม

 • สามารถระบุแหล่งที่มา (Data Source) ของข้อมูลพร้อมรหัสได้ด้วยตนเอง

 • สามารถกำหนด กลุ่มย่อย (Sub-Group) อีกระดับ เพื่อสะดวกในการสืบค้น

 • ข้อมูลแต่ละชุดถูกจัดเก็บอย่างละเอียด เช่น ชื่อ-นามสกุล(บุคคล) บริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เบอร์มือถือ อีเมล์ ฯลฯ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

 • พร้อม “ตัวระบบช่วยกรอง-ตรวจสอบข้อมูลผิดพลาด” ในส่วนหลัก ๆ ขณะนำเข้าข้อมูล เช่น ไม่ใส่นามสกุล ข้อมูลอีเมล์ถูกเว้นว่างไว้ หรือไม่มีเครื่องหมาย “ @ ” ในอีเมล์ เป็นต้น

 • รายงานแสดง “รายการสรุปข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์” แยกตามแหล่งที่มาหรือข้อผิดพลาด พร้อมแสดงจำนวนแต่ละรายการ

 • ให้การนำข้อมูลเข้าระบบเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน(พิมพ์ข้อมูลทีละคนเข้าระบบ) และข้อมูลครบถ้วน แม้จะนำข้อมูลเข้าเป็นกลุ่ม ด้วย “ระบบการนำเข้าข้อมูลจาก Excel” ซึ่งจะทำการดึงข้อมูลทุกบรรทัดในไฟล์ Excel นั้น

 • มีระบบสืบค้นเฉพาะคำ ที่ใช้งานง่าย สะดวก และค้นหาได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ

 • มีระบบค้นหาพิเศษ โดยสามารถค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงได้ เช่น เพศ คำนำหน้า ชื่อกลุ่มหลัก ชื่อกลุ่มย่อย พร้อมให้เข้าดูรายละเอียดของแต่ละรายชื่อที่ค้นพบได้ทันที รวมถึงแสดงจำนวนข้อมูลที่พบจากจำนวนทั้งหมด

 • มีระบบช่วยค้นหาตามช่วงเวลาที่นำเข้าข้อมูล เช่น ปี เดือน หรือ ช่วงเวลา โดยใช้ตัวกรองหลายส่วนร่วมกันในเวลาเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการค้นหาอย่างเฉพาะเจาะจงที่สุด

 • สามารถเลือกส่งออกข้อมูลที่ค้นพบ เช่น ทั้งหมด หรือบางส่วน ในรูปแบบไฟล์ Excel

 • ในตัวระบบสามารถสั่งพิมพ์ที่อยู่ผู้รับจ่าหน้าซองในรูปแบบของ “สติกเกอร์ (Sticker Label) ” เพื่อใช้ส่งจดหมายหรือเอกสารอื่น ๆ อย่างรวดเร็ว ช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ข้อมูลจ่าหน้าซองจดหมายทีละคน

 • รองรับการพิมพ์ที่อยู่ข้างต้นถึง 2 ขนาด ได้แก่

  1.  แบบเล็ก (2×8) ซึ่งได้ 16 ดวงต่อกระดาษสติ๊กเกอร์ขนาดมาตราฐาน A4

  2. แบบใหญ่ (3×8)ซึ่งได้ 24 ดวงต่อกระดาษสติ๊กเกอร์ขนาดมาตรฐาน โดยกระดาษสติ๊กเกอร์ สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้า หรือร้านขายเครื่องและส่งพิมพ์ทั่วไป

 • มีระบบสำรองข้อมูล ทำให้สะดวกและง่ายต่อการดูแลรักษาฐานข้อมูลดังกล่าว


ความต้องการของระบบ

 • สำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server) ใช้ระบบปฏิบัติการ MS Windows Server 2008 / 2019

 • ฐานข้อมูล MS SQL Server ตั้งแต่ Version 2016 / 2019 / Express

 • เครื่องลูกข่าย (Client) ใช้ระบบปฏิบัติการ MS Windows All Versions

 • ใช้เป็นเครื่อง Stand Alone หรือ เป็นระบบเครือข่าย LAN