ผู้ผลิตไทยกว่า 70 ราย พร้อมไม่ให้พลาดทุกรายการส่งออกด้วยเทคโนโลยี RFID ในยุค IOT

RFID technology in Logistic system.
RFID Technology in Logistics System.

ผู้ผลิตไทยกว่า 70 ราย พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการลดขั้นตอนและต้นทุนภายในห่วงโซ่อุปทาน เสริมประสิทธิภาพในการส่งออกและจำหน่ายให้ “ไม่พลาด” ทุกรายการ จากโรงงานผลิตถึงคู่ค้าคนสำคัญด้วยการใช้เทคโนโลยี RFID ร่วมกับโปรแกรมที่พัฒนา โดยบริษัท สมาร์ท รีฟอร์ม พลัส จำกัด ให้เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงาน  เช่นการบรรจุสินค้าลงกล่อง ที่มีจำนวนสินค้าปริมาณสูงหลักหลายหมื่นชิ้น เมื่อจัดสินค้าลงกล่องตามที่ระบุในใบสั่งซื้อ โดยมีจำนวนกล่องที่จะต้องถูกจัดเตรียมจำนวนมากแยกตามสาขาย่อยของลูกค้าที่ต้องนำส่ง ตัวโปรแกรมนี้จะเข้ามาช่วยทำให้การแพ็คสินค้าเกิดความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถประหยัดทรัพยากรแรงงานในการแพ็คสินค้าในแต่ละรอบได้  เนื่องจากตัวระบบฯ ใช้พนักงานเพียง 1-2 คน ต่อ 1 สายพาน เพื่อควบคุมและดูแลขั้นตอนการแพ็คดังกล่าว ทำให้สามารถบริหารเวลาในการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่ดี และยังสามารถติดตามสถานะของสินค้าที่จัดส่งออกไปยังปลายทางถึงความครบถ้วนในการรับสินค้าของคู่ค้าได้อย่างละเอียดระดับรายกล่อง และจำนวนสินค้าในกล่องแต่ละชิ้น ซึ่งช่วยสนับสนุนให้วางแผนงานได้ครอบคลุมถึงระบบโลจิสติกส์ในยุค IOT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ