สรุป “มาตรการช่วยเหลือ SME” จากวิกฤติโควิด-19 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มยาวนานและรุนแรงมากขึ้น ทำให้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ แบ๊งค์ชาติ ได้ออก “มาตรการช่วยเหลือ SME” เพิ่มเติม

1 2